Kazincbarcika - 2019. január. 18.

Karl Barth: Szemvillanások

 

Különös könyvet jelentetett meg a Kálvin Kiadó.
A világhírű svájci református teológiai professzor, Karl Barth hatalmas életművéből egy kis könyvecskét, amely mégis próbál egy átfogó képet, keresztmetszetet adni a nagy tudós munkájából, gondolkodásából.

 

Barth 1886-tól 1968-ig élt, 12 éven át lelkészként szolgált, majd 40 éven keresztül teológiai professzorként tanított sok lelkésznemzedéket. Jó néhány magyar teológus hallgató is tanítványa lehetett Bázelban. Fő műve, 13 kötetes dogmatikája.

A kis könyvecske címe is Barth-tól ered: Szemvillanások. Minden emberség gyökerének nevezi azt a nagy, ünnepélyes szemvillanást, amikor ember és ember között sorra kerül egy szem-villanásra, vagyis arra, hogy egymás szemébe tekintsenek, egymást kölcsönösen felfedezzék.

Az egyes, kis írásokat Eberhard Busch rendezte könyvvé. Magyarra fordította Zámbóné Tóth Emese. Megjelent 2006-ban.

Sokat mondóak a fejezetcímek:

  • Nyugodt lélekkel;
  • Az élő Isten;
  • Hozzánk közel;
  • A teremtett világ-Isten szándéka szerint;
  • Visszás a világ;
  • A keresztyén élet;
  • Embernek lenni;
  • Egy őszinte szó;
  • Útközben;
  • Meg fogjuk látni;

 

Kedvcsinálónak a Teremtett világ című fejezetből négy egymással összefüggő írást emelek ki, amelyek egymáshoz szorosan kapcsolódnak, átfogják az egész emberi életet:

 

Gyermekek

„Az Úr ajándéka a gyermek.”
(Zsoltárok 127,3.)

A szülők úgy élnek helyesen gyermekeikért, ha azzal a bizalommal állnak gyermekeik előtt, hogy Isten az, aki mind értük, mind a gyermekért önmagát adja. Isten a szószólójuk, Ő az, aki gondot visel rájuk, Ő az, aki valóban értük él. A szülők mindazt, amik lehetnek és amit tehetnek a gyermekeikért csak Isten bizonyságtevőiként vihetik véghez. Az igazi szülői tekintély úgy érvényesül, hogy a gyerekek ráébrednek, hogy maguk a szülők is egy tekintély (Isten) irányítása alatt élnek.

 

Fiatalság

„Örvendezz ifjú, míg fiatal vagy.”
(Prédikátor könyve 11,9.)

A fiataloknak is vannak mély benyomásaik, de még kevés a tapasztalatuk. Az, hogy a fiatal még tapasztalatlan, esélyt jelenthet arra, hogy ne legyen a szokás hatalmában élő, rutinból cselekvő, tradíciókból élő, vagy blazírt, szkeptikus ember. Képesnek kell lennie egyfajta függetlenségre és egyfajta termékeny csodálkozásra.

Mivel a régi dolgok felé még  nem annyira elkötelezett, ezért az Isten parancsolatainak újdonságát a maga újszerűségében még erősebben érzékelheti.

 

Középkorúak

„Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat”.
 ( Pál I. Korintusi levele 13,11.)

Az ember életének középső évei különösen is nagy lehetőséget nyújtanak az éretté váláshoz. A már nem fiatal, és még nem öreg ember tekintete különösen is mentes lehet attól a ködtől, amely eltakarja a fiatal ember elől a döntés sürgősségét – és attól az árnyéktól, amely ugyanezt az idős ember elől takarja el.

Sarkallhatja őt a felismerés: Itt az idő!

A vetés már megtörtént, most szabad és kell aratni.

Az ilyen ember már élt és élhet.

Bizonyos távolságból már látja a véget is, „az éjszakát, amikor senki sem dolgozhat.”  De  ezt még olyan távolságból látja, hogy ha erre gondol, akkor sem a beletörődés, sem a kapuzárási pánik nem kísérti meg, hanem csak bizonyos sietségre készteti.

Egyszerre lehetséges számára a kiteljesedés és a tapasztalatgyűjtés.

 

Öregség

„Istenem, ne hagyj el késő vénségemben sem.”
(Zsoltárok 71,18.)

Mit jelent az öregek bölcsessége? Az, hogy az öreg embernek van meg az a rendkívüli esélye, hogy az éltetheti, amit korábban vidáman énekelt: „Erőnk magában mit sem ér, mi csakhamar elesnénk. De küzd értünk a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk.” (A református énekeskönyv 390. dicséretének 2. verse.)Most ébredhet rá arra, hogy eddig is egyedül Isten szabad, meg nem szolgált könyörületességéből élt.

Idős kora arra bíztatja őt, hogy még egyszer minden irányba kinyíljon, és egy kicsit gyengédebb, és ezzel együtt segítőkészebb is legyen.

 

A könyv adatlapja
borító
Cím: Szemvillanások
Szerző(k): Karl Barth
Kiadási adatok: Kálvin Kiadó, Budapest, 2006. 221 oldal. (Ragasztott papírkötés)
Ár: ~1000-Ft
www.000webhost.com