Kazincbarcika - 2019. január. 18.

Sz. Kiss Mária: Reini

Beszélgető könyv az ismert
református lelkész, lelkigondozó,
Dr.Gyökössy Endre feleségével

Dr. Gyökössy Endrét, a neves pasztorálpszichológust, egykori újpesti lelkipásztort nagyon sokan ismerik. 
Írásait felekezettől függetlenül olvassák.
Egy kórházi istentisztelet után beszélgettem egy római katolikus vallású nővérrel, aki az istentiszteletre megkapott tanácsterem ajtaját nyitotta. Ajánlottam neki Gyökössy Endre Kézfogás-sorozatának kis füzetét. Ezt válaszolta: Köszönöm, mindig van a táskámban egy-két darab, és ha úgy látom, a beteg nagyon el van keseredve, mindig adok neki lelki erősítéshez olvasnivalót.

Gyökössy Endrét ismerjük, de életének másik feléről, feleségéről nem sokat tudunk. Tudtunk idáig. Nos, ezt a hiányt pótolja Sz. Kiss Márta könyve, melynek címe: Reini. A Harmat Kiadó adta ki 2012-ben.

Szokatlan a cím, de rögtön megértjük, ha tudjuk, a német Reinhild név becézett formája ez. Ő volt Gyökössy Endre felesége. Fiatal lelkészként, ösztöndíját töltötte Svájcban, ott ismerkedtek meg, összeházasodtak, és 19 éves feleségével jött vissza Magyarországra a háború kezdetén, 1941-ben!
Feleségének édesapja egyetemi tanár volt, édesanyja a külmissziói munkával volt kapcsolatban.

Reinhild németül, angolul, franciául beszélt, az egyetemen zongoristának készült.
Beilleszkedése eleinte nehéz volt, hiszen más volt a magyar kultúra, viselkedés, szokások.
Öt gyermeket szült, közülük egy kislányt és egy fiút eltemettek. A kislányt édesanyja Svájcba vitte, remélve, ott megerősödik az orvosi kezelések hatására. Nem így történt. Temetésére még az édesanyját sem engedték ki. Kiutazási kérelmére 1945 után az illetékes magyar hatóságok ezt válaszolták: „Eltemetik azt a gyereket maga nélkül is.”

Gyermekeik az ötvenes évek egyházellenes viszonyai között nem vették fel egyetemre.
Így édesanyjuk próbálta azt a klasszikus műveltséget, amit ő kapott otthon, átadni nekik.
Feleségként, papnéként a gyülekezeti munkában aktívan részt vett. Bibliaórára járt, részt vett a gyülekezeti énekkarban. Amikor már jól beszélte a magyar nyelvet, vezette a női bibliaórát.

Kettős, svájci-magyar állampolgár volt, több mint két évtizedig dolgozott a svájci követségen, Budapesten.

Megtanult autót vezetni, mert férje, szívbetegsége miatt nem vezethetett.

Férjének mindenben társa volt: valóban fele/ség volt.

56 évet éltek együtt harmonikus házasságban. Csoda, hogy nem gyászába, veszteségébe süllyedt bele, hanem férjének halála után ő gondozta, készítette elő kiadásra a kéziratban megmaradt írásokat.
Volt ereje arra, hogy férje munkáját folytassa, bibliaórát tart, lelkigondozói beszélgetéseket végez,(túl a 90. életévén!) ahogyan ereje engedi.

Élete, hite, helytállása egy teljesen más kultúrában példaértékű.

Személyes hitvallása így hangzik a könyvben: „A legfontosabb számomra, hogy azt a szeretetet, amit naponként Istentől, az Uramtól kapok, továbbadhassam azoknak, akikkel aznap találkozom. És várom, hogy a leglényegesebben részesüljek: amikor itt az ideje, ott legyek, ahol az én megváltó Uram van.”

Mai, értékét vesztett, kapaszkodók nélküli világunkban iránytű, biztos tájékozódási pont lehet egy ilyen élet sokak számára.

 

 

A könyv adatlapja
borító
Cím: Reini
Szerző(k): Sz. Kiss Mária
Kiadási adatok: Harmat Kiadó Budapest, 2012. 130 oldal. (Fűzött kemény papírkötés)
Ár: ~2000-Ft
www.000webhost.com