Kazincbarcika - 2019. január. 18.

A SAJÓKAZINCI EKLÉZSIA
KRÓNIKÁJA

Tallózgatás a gyülekezet iratai között

A gyülekezet régi könyvei között lapozgatva bukkantam egy érdekes írásra, ezzel a címmel: Ingóságaim leltára. Kiderült, hogy Doktor Gyula, az egyházközség egykori lelkipásztora készítette 1892 augusztusában. (1889-1934-ig szolgált itt, - a leghosszabb ideig, 45 éven át!) A leltár érdekessége, hogy arról a parókiáról készült, amelyben annak idején Egressy Béni született. Az épületet csak 1935-ben bontották le, 1936-ban épült a mostani parókia. Alapjaiba beépítették az Egressy-parókia nagy köveit is.) Tehát Doktor Gyula református lelkipásztor 1892. évi parókia leltára:
Marhaállomány
2 db hámos ló
2 db fejős tehén
2 db tavaszi üszőborjú
2 db anyasertés
3 db süldő
5 db elválasztott malac
Aprómarha állomány
11 db fajlúd
50 db tyúkféle
Méhállomány
9 kaptár (teli mindenféle mézzel)
Gazdasági eszközök
1 db jó karban lévő szekér
1 db új eke felszerelve
2 db lószerszám
1 db közönséges szán
3 szoba bebútorozva
Konyha
1 db fenyő asztal
1 db edénytartó
1 db nyoszolya
1 db élésláda
Edényféle

Régebben a presbitériumot latin névvel consistorium-nak , tanácskozó testületnek, a presbitereket consistoriális tagoknak nevezték. Egy ilyen presbiteri névsor található gyülekezetünk irattárában is. Érdemes felidézni:
1864. évi Konsistoriális tagok:
Lenkey György Úr
Máriássy Menyhért Úr (valószínűleg a vidék földesurai)
Czövek Gergely
Kuttor István
Balogh Pál
Lőrincz István
Székely László
Alsó Czövek József
Tóth András
Szűcs György
Zólyomi András
Balogh István
Lőrincz János
Bende János
Czövek Pál


További képeink:

www.000webhost.com