Kazincbarcika - 2019. január. 18.

A vakok, bénák gyúgyulnak


„Azután vakok és bénák mentek hozzá (Jézushoz) a templomba és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották: „Hozsánna a Dávid Fiának!” – haragra lobbantak, és így szóltak hozzá: „Hallod mit mondanak ezek?” Jézus pedig így válaszolt nekik: „Hallom. Sohasem olvastátok: Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet?”
(Máté evangéliuma 21. fejezet 14-16. vers)

 

Ez a fejezet Jézus csodás tetteit beszéli el: Ez a vakok és bénák meggyógyítása. Fontosak a történetben a Jézusnak örülő gyermekek.

Ez az egyetlen eset, amikor Jézus Jeruzsálemben gyógyít.
A jelenet Jézus virágvasárnapi bevonulásához és a templom pénzváltóktól való megtisztításához kapcsolódik. (A jeruzsálemi templomban az áldozati állatok megvásárlása csak a templom saját kiadású pénzén volt lehetséges, erre kellettek a pénzváltók a templom udvarában.) Az idők folyamán azonban a pénzváltás „üzlete” fontosabb lett az istentiszteletnél, azaz az áldozat bemutatásánál.
Amikor Jézust meglátták Jeruzsálemben, örömujjongással fogadták őt a gyermekek. És hiába próbálták lecsendesíteni őket Jézus ellenségei, a nép vallási vezetői: a farizeusok és az írástudók.
Ekkor mondja Jézus a jól ismert mondatot: „Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.”
Jézus arám nyelven beszélt. Az arámi nyelvben nagyon hasonló egymáshoz a két szó: gyermekek és kövek. (bnaja=gyermekek, abnaja=kövek.) Más helyen kicsinyeknek is nevezi az evangélium a gyermekeket, itt a tanítványokra is vonatkozik a szó. Ha a gyermekek és a tanítványok örvendező, Jézus éltető szavai elhallgatnak, akkor a kövek fognak kiáltani!
Néhány évtizeddel később ez valóban meg is történt, mert Krisztus után 70-ben Titusz római csapatai lerombolták a jeruzsálemi templomot és annak kövei kiáltottak csupán. Megszűnt az istentisztelet a híres jeruzsálemi templomban.
A vakok és bénák meggyógyításával pedig beköszönt az utolsó idő Ézsaiás próféta jövendölése szerint.
Izrael vallási vezetői tiltakoznak Jézus templomi megjelenése ellen. Ezért Jézus elhagyja a templomot. De ezzel Isten is elhagyja a jeruzsálemi templomot. Az áldozatok bemutatása ugyan még folyik tovább, de már Isten jelenléte nélkül! Jézus kivonul, de a meggyógyított vakok és bénák ott maradnak. A zsidó vallási törvények szerint a betegeknek, bénáknak nem volt helyük a templomban. Most Jézus megnyitja a templom kapuját előttük. Új korszak kezdődik, a kegyelem korszaka.
Nem a mi emberi teljesítményünk, erőnk, egészségünk alapján juthatunk az örök életbe, hanem egyedül Jézusért, az ő irgalmasságáért! Jézus, a Megváltó eljövetelével új korszak kezdődik a világ életében. Ahogyan ezt Ézsaiás próféta könyve 28. részében, a 16. versben olvassuk: „Ezért így szól az én Uram, az Úr: A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el!” Jézus ennek az új, már mennyei templomnak az alapköve. Ha elhisszük, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, akkor szabad belépésünk van ebbe az örök, mennyei templomba. Az örök életbe.

www.000webhost.com