Kazincbarcika - 2019. január. 18.

Ajánlott oldalak

"Sajókazinci Reménység"
alapítvány

"TARTOZUNK PEDIG MI, AZ ERŐSEK,
HOGY AZ ERŐTLENEK ERŐTLENSÉGEIT HORDOZZUK, ÉS NE MAGUNKNAK KEDVESKEDJÜNK. MINDENIKÜNK TUDNIILLIK AZ Ő FELEBARÁTJÁNAK KEDVESKEDJÉK, ANNAK JAVÁRA ÉS ÉPÜLÉSÉRE!"
(Pál levele a Rómabeliekhez 15./1-2)
Sajókazinc a mai Kazincbarcika város egyik történelmi magja. A református hitélet az egykori faluban meghatározó volt már a XVI. század elejétől. A második világháború után, az 50-es évektől rátelepülő szocialista nagyváros megváltoztatta az egykori falu jellegét, házainak jelentős részét felszámolta, lakóteleppé alakította; a betelepülő heterogén lakosság átformálta a korábban kialakult és jól működő közösség hagyományait, világnézetét és erkölcsi értékeit. Az így kialakított városrész központjában áll a mohácsi csata esztendejében épült első templomának helyén a mai, műemlék jellegű református templom. E templomban szolgált Egressy Béninek, a Szózat zeneszerzőjének édesapja is. Az egyházközség 1576-tól az államosításig iskolát is működtetett, s mindig biztos bástyája volt a református hitéletnek, a protestáns valláserkölcsön alapuló műveltség ápolásának és fejlesztésének.
E nemes hagyományokat kívánta megújítani az egyházközség presbitériuma és az alapítók, amikor életre hívták a „Sajókazinci Reménység” Alapítványt. Az alapítók szándéka: minden olyan törekvés támogatása és felkarolása, amely elidegenedő világunkban megjeleníti az értéket, erősíti az együvé tartozást, pozitív tartalmakat hordoz, és összhangban áll a keresztyén gondolkodás alapjaival.
Az alapítvány ezen értékek szolgálatában, ezen értékek szellemében végzi munkáját.

Gyülekezetünk alapítványa egyházközségünk műemlék templomát, rendezvényeit, ifjúsági munkáját és a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás támogatja.
 

Jelentés az alapítvány 2014. évi működéséről

Összes bevétel: 239.000.-Ft
Ebből 1 %-os befizetések: 224.000.-Ft


Az Alapítvány több éves megtakarításainak felhasználásával a 2014. évben a sajókazinci református templom Mózes-székének restaurálását fizette ki összesen: 846.000.-Ft összegben.

Beszámoló

/ Fekete Gyula - a Kuratórium Elnöke /

Az alapítvány neve:
SAJÓKAZINCI REMÉNYSÉG ALAPÍTVÁNY

Adószáma:
1 8 4 3 0 3 2 3 - 1 - 0 5

Köszönjük Testvéreinknek az eddig nyújtott segítségét.
www.000webhost.com