Kazincbarcika - 2019. január. 18.

Alsószuhai presbiteri találkozó

(2012. Április 29.)

Kellemes, szép napsütéses és  friss tavaszi hangulatú  vasárnap kora délutánján indultunk el, az Alsószuha falvára  hirdetett presbiteri találkozóra.
Jó hangulatunkon, csak csekély mértékben ronthattak, az útvonal utolsó szakaszának, autóvezetőt  próbáló kátyúi.

A faluba érkezésünk előtt, már  messziről megpillanthattuk, az impozáns magaslaton kiemelkedően trónoló, a tájat uraló büszke fehérfalú, piros tetős  templomot, utunk célpontját.

A helyi lakosok eligazítására, lendületesen vágtunk neki a templomhoz vezető a kis hegyi ösvénynek, de már az első emelkedő utáni fordulónál megpillanthattuk a parókia udvarán gyülekező vendégek autóit.

 Az érkező vendégek közepén, pedig a nt. Kis István lelkész urat ismerhettük fel, amint segítőkészen, próbálja eligazgatni  az udvarán parkoló autóvezetőket. A gyors baráti üdvözléseket követően, a nagytiszteletű Erzsébet asszony vezetésével, a kerti "surranó" ösvényen  kapaszkodtunk fel, a  parókia udvarról a templomig.

Az elénk táruló tájkép megcsodálására, az előrehaladott idő miatt, csak néhány rövid perc állt rendelkezésünkre, és már bent is ültünk, a templom jólesően hűvös falai között. Örömmel üdvözölve egymást - gyülekezetünk  presbiter testvéreivel, egy egész padsort megtöltve- a templom patinás belső részleteivel ismerkedve, vártunk a délutánra tervezett alkalmak kezdetére.

Nt.Kis István, helyi lelkipásztor úr köszöntését, majd igehirdetését követően,  a helybéli énekkarosok műsorát hallgathattuk meg, kik nagyon szép történelmi és nemzeti öntudatot fényesítő,  népzenei alapra komponált, összeállítást adtak elő.

A Borsod-Gömör egyházmegyei  presbiteri találkozók, egy újabb évadjának megnyitása alkalmából,  Csikai Sándor, a szervezők részéről üdvözölte a megjelenteket, majd ismertette a délutánra tervezett munkamenetet. Tájékoztatott, hogy folytatva, az előző évadban elkezdett előadássorozatot, a Tízparancsolat  és  a Heidelbergi Káté  vonatkozó kérdéseiről, ezen a délután, a IX. parancsolat („Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot“) valamint  a HK 112. kérdése ("Mit kíván tőled, a kilencedik parancsolat?") lesz az előadás témája.

Bemutatta, Dr.Szilágyi Sándort , a Presbiteri Szövetség főtitkárát, az igen elfoglalt naptárú előadót, akivel végül sikerült időpontot egyeztetniük és így most őt hallgathattuk.

Előadásában,  tömören,  a mindennapi gyakorlatból merített példázataival, a ráfigyelőben  több, önvizsgálati gondolatot ébresztő kérdést feszegetett. Élethelyzeteinkben, a Sátán kitartó munkálkodásának, még a hívő ember is áldozatul eshet, alkalmi  meggondolatlan félremagyarázásai, rágalmazásai, gyalázkodásai, hazugságai vagy csalárdságai által. Kitért továbbá, a mindennapi emberi kapcsolattartások olykor, az Ige tanításaival összeegyeztethetetlen  fonákságaira, valamint a nagy befolyású tömegtájékoztató média romboló szerepére, aminek megtévesztő „divatos“csapdáiba, a jámbor ember könnyen belesétálhat. Beszélt, a hívő ember utólagos, bűnét felismerő megbánásáról és a jó Isten megbocsátó és kizárólagos  kegyelméről. Előadását egy személyes vonatkozású, megható gyerekkori visszaemlékezésének megosztásával  zárta be.

Előadását követően, elmélyedésre alkalmas, színvonalas zenei élményben részesített bennünket, a helyi gyülekezet, igen tehetséges muzsikusa ifj.Ablonczy Z., aki egy  J. S.Bach. orgonaművet adott elő.

A továbbiakban, az érkezéskor kapott számozott  papírkák szerint, egy-egy beszélgetés vezetővel, több csoportba széledtünk szét, helyileg a parókiára, a művelődési házba, az óvodába és a nem mindennapi dombot le-fel mászni nem vállalók csoportja, a templomban maradt.

A mi csoportunk a helyi, nagyon kedves, ízlésesen berendezett, színpompás kis óvodaterembe gyülekezett.

A bemutatkozást és egy rövid imát követően,  az előadás témája kapcsán szabad beszélgetés kezdődött. A megbízott csoportvezetők vitaindító kérdéseire, szinte mindenkinek volt valami, a közösséggel megosztani kívánt gondolata.
Egy jó órányi beszélgetés után, kapaszkodtunk ismét vissza a dombon, a templomba.

A délután második előadását megelőzően, Dr.Szilágyi S. főtitkár úr, egy gyors vetített diaképsorral (számítógépes, digitális projektor képek, a többszázéves templom fehérre meszelt falára) mutatta be a Presbiteri Szövetséget (szervezet, cél, feladat, eszközök, stb) felajánlva  a jelenlévőknek a  belépés lehetőségét, hogy elkötelezett tagságukkal is támogathassák, a szövetség hatékonyabb munkáját.
A helyi vegyes kórus, ráhangoló énekével kezdődött el,  Dr.Bodnár Ákos nyugalmazott szívgyógyász professzor úr,  evangelizációs szolgálata. Előadásának központi témája a szív. Több, vastag könyvet húzott elő táskájából, melyet előadása forrásként jelölt meg (Biblia, Értelmező szótár, tanulmányok)  Javasolva számunkra, e forrásokat házi feladatként kezelni.
A szívről, mint a szeretet központjáról szóló, bibliai példázatokkal alátámasztott előadásával lenyűgözve a hallgatóságot.

Az evangelizációs szolgálata, a jelenlévők bevonásával történő, közös imádsággal zárult.

Templomi együttlétünk Csikai Sándor úr, szervezési tájékoztatójával, és. nt. Kis István lelkipásztor úr szívélyes, szeretet vendégségre való meghívójával zárult.

A művelődési házban, a helybéliek finom falatokkal és üdítő italokkal gazdagon  terített asztalokkal fogadtak és láttak vendégül bennünket, nagy szeretettel.
Az asztalkörüli közvetlenebb beszélgetések, bemutatkozások, ismeretség kötések, cím és telefonszám cserék, után búcsúztunk el és indultunk hazafelé.

 A visszafelé úton - beszélgetve, felidézve a délutánt -  mintha már, nem is lett volna annyira rázós, az a kátyús útszakasz.

Mindenek előtt, legyen hála a jó Isten kegyeleméért, e szép, emlékezetes és léleképítő vasárnap délutáni együttlét  ajándékáért és köszönet  minden egyes résztvevő fáradozásáért.

 

(Dr.Szilágyi Sándor úr előadása bevezetőjében mondta, valahogy így: nem szabad alábecsülni, ennek az összejövetelnek a méretét, mert gondoljunk csak bele, ez az itteni ötszáz lelkes falu létszámát, közel száz fő vendéggel növelő esemény, arányaiban tulajdonképpen egy nagy- vagy főváros esetében, több ezer fős, hatalmas előadótermeket megtöltő hallgatóságnak felelne meg)

 

Tóth József Károly

presbiter


Az eseményen készült további fotók:

A képek egyben megtekinthetők a galériában, ITT

www.000webhost.com