Kazincbarcika - 2019. január. 18.

Ami az új életben járást

veszélyezteti

„Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.”
(Pál apostol levele az efézusi gyülekezethez,
4. fejezet 31-32. vers)

 

Az új életben járás (a megtérés után) együtt jár az új ember felöltözésével. Az efézusi levél utolsó versei ebben segítenek minket. Az igazi keresztyén életnek csak a kezdete a megtérés nagy élménye, a bűnbocsánat elfogadása Jézustól.
A harcok csak ezután kezdődnek. Ugyanis a Sátán nem szívesen engedi ki kezei közül az embert. Folyamatosan támadja, igyekszik gyöngíteni a Jézussal való, induló kapcsolatát. Valaki egyszer így fogalmazott: „Nem is igazi hit, a meg nem támadott hit.”
A fenti igeversek a hétköznapok kis harcaiba vezetnek minket. Napi kis harcaink sok erőt vesznek el tőlünk. Jó, ha ennek tudatában vagyunk. Ezért erőtartalékokra van szükségünk, hogy a harcaink után is maradjon hitünk. Ebben segít minket Pál apostol.

  1. Az első front, ahol, amivel harcolnunk kell, a KESERŰSÉG. Ez lehet keserű lélek, keserű beszéd. Különösen a sokat csalódott, az élettől sok pofont kapott és az idősödő emberre jellemző a borúlátó, keserű, olykor cinikus hozzáállás az élethez. Ez veszélyes a hitünkre is. A nagy görög gondolkodó, Arisztotelész szerint „a megkeseredett és bosszús lelkület visszautasítja, hogy megbékítsék.” Keserűségével önmagát is mardossa, de megkeserítheti a család, a gyülekezet életét is. Kicsit jónási lelkület ez, hiszen így fakadt ki Jónás próféta Isten ellen: „méltán haragszom mindhalálig!” Aki Isten áldásait nem látja, csak a maga baját, -önmagába keseredik bele.

  2. A második terület, ahol harcolnunk kell, az INDULAT, a HARAG. Az indulat, vagy a könnyen ingerelhetőségünk olyan, mint egy bennünk dolgozó bacilus, áthatja az egész embert, türelmetlenné teszi. Az indulat belül van, ott él elrejtve. Szép lassan csordogál, mint a hegyi patakok a föld alatt. Ahhoz, hogy a felszínre kerüljön, elég egy rossz szó, egy át nem gondolt gesztus a másik embertől és máris a felszínre tör, és lesz belőle harag. Ilyenkor a jólneveltség, a gyermekszoba eltűnik, és a szenvedélyes düh kitör és rombol.

  3. A harmadik háborús front, a KIABÁLÁS. Ez arra az emberre jellemző, aki a vita hevében felemeli a hangját, nem mérlegeli előbb, mit mond, hanem üvöltözik a másikkal. Ekkor rendszerint meg is sérti szavával a másik embert. Ha ezeket figyelemmel kísérjük, szinte egy fokozatosan emelkedő lépcsősort látunk a színterek mögött.

  4. A negyedik hétköznapi harcmező, az ISTENKÁROMLÁS. Nem minden esetben, -van, aki megáll annál, hogy rosszat mond a másikról, a háta mögött. Meg sem gondolja, hogy ezzel rontja a másik ember (gyakran a családtag) jó hírét, de mindenképpen megsérti érzékenységét.

  5. Az ötödik front már súlyosabb az előbbieknél, a GONOSZSÁG. Rosszakaratnak is nevezhetjük, mert benne van a rossz kívánása, esetleg a rossz tudatos megtervezése a másik ember ellen.


Pál apostol szerint a keresztyén gyülekezetben, a keresztyén családban nincs helye ezeknek. 
E helyett azt ajánlja, hogy inkább legyünk jóságosak egymáshoz. A görög szövegben a jóságos szava a khrésztosz, hasonló Krisztus nevéhez, Khrisztosz, azaz, krisztusi módon kell bánnunk egymással. Irgalmasan meg kell bocsátanunk egymásnak. Így lehetünk Isten követői, Isten szeretett gyermekei. Aki megbocsátott nekünk Krisztusban. (Jézus áldozatul, halálba adta magát értünk.)

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy keresztyén életünk hétköznapjaiban az ÉN (bűnös óemberünk) harcol bennünk ISTENNEL.

Ebben a harcban sokszor elbukunk. De Isten kegyelme, bűnbocsánata által újból elindulhatunk, bocsánatot kérhetünk, és bocsánatot adhatunk. Így növekedhetünk hitben.
A Jézustól kapott reménységben. Harcunk ezért nem reménytelen.

Biztasson minket jól ismert 471. énekünk 4. verse:

Harci zajban, küzdelemben oldalunkon áll (tudniillik Jézus), Benne higgyünk, Ő segít meg szívünk harcinál.” 

www.000webhost.com