Kazincbarcika - 2019. január. 18.

Bibliavasárnap

Március 4


Illusztráció Református egyházunkban március első vasárnapján mindig a Biblia áll a középpontban.

Mi a Bibliát Isten kijelentésének tartjuk, még akkor is, ha ezt , -mint látni fogjuk, - emberek írták le.

A Biblia a görög biblion=könyv szó többes száma: biblia, jelentése: könyvek.

Egy egész kis könyvtár található benne, két fő része van: az Ószövetség 39, az Újszövetség 27 könyvet tartalmaz, a teljes Biblia így összesen 66 könyvből áll.

Az Ószövetség héber nyelven íródott, Krisztus után 100-ban fogadta el a jamniai zsinat, az Újszövetséget görög (koiné) nyelven írták, Krisztus után 393-ban fogadta el a hippói zsinat.

A Biblia szövege szóbeli hagyomány által, íródeákok leírása nyomán és az ún. ősgyülekezet hitvallásaiból állt össze.

Szerzői között az akkori társadalom minden rétege képviselteti magát. Van közöttük egyszerű földműves, pl. Ámós, halászember, pl. Péter apostol, papok, próféták, pl. Ézsaiás, királyok, pl. Dávid, de a Lukács evangéliumát egy Lukács nevű görög orvos írta, aki a legenda szerint festő is volt.

A szent iratok apró cserépedényeken (osztrakon), papirusztekercsen (egyiptomi vízi növény rostjából készült), pergamenen (fiatal állat bőréből), később kézírással készült kódexekben maradtak fenn.

A legrégebbi kódexek a Krisztus utáni 3. századból származnak. (Pl. kairói múzeumban.)

A Biblia egyes könyvei főként kolostorok könyvtáraiból, a Közel-Keleten a sivatagi szerzetesközösségek raktáraiból, cserépkorsókba rejtve kerültek elő.

A könyvnyomtatás (Gutenberg) feltalálása után a kéziratokat kinyomtatták, így már nagyobb számban volt olvasható, - de még hatalmas összegbe került egy-egy könyv is.

Illusztráció  

Azután lassan megjelentek egységes Ószövetség, - Újszövetség formában, végül pedig a teljes Biblia együtt.

A teljes Bibliát  először (az eredeti héber és görög nyelvből), magyar nyelvre  lefordítva Károli Gáspár gönci református esperes (munkatársaival) adta ki 1590-ben. Ez a híres Vizsolyi Biblia.

A Bibliát kánonnak is nevezzük, ez a görög szó mértéket, normát jelent, amihez igazítjuk az életünket.

Minden református istentiszteleten elhangzó prédikáció alapja a Bibliából felolvasott néhány igevers. Ez nem csupán mottó, hanem valóban alap-ige! Ezt fejti ki részletesen az igehirdetés.

A református keresztyén ember napját a Biblia olvasásával kezdi.

Gyülekezetünkben közel 100 Bibliaolvasó Kalauz fogy el egy évben, ennyien olvassák Isten igéjét napi útravalóul.

 

www.000webhost.com