Kazincbarcika - 2019. január. 18.

Emberi életünk,
mint utazás


Most, a nyári hónapokban sokan kelnek útra, hogy kikapcsolódjanak, ismeretlen tájakat fedezzenek fel, pihenjenek, új élményekkel gazdagodjanak.
Az irodalomban, a lélektanban is fontos szerepe van az utazásnak. Az írók, költők, a tudósok az utazással emberi életünk lényegét szeretnék megragadni.
Gondoljunk itt az emmausi tanítványok útjára Jeruzsálemtől Emmausig. (Elolvasható a Bibliában, az Újszövetségben, a Lukács evangéliuma 24,13-35. szakaszában.)

Az Ószövetségben Illés próféta utazása tipikus. (Az ő útját elolvashatjuk az I. Királyok 19,1-18. részében. (Lentebb, a cikk alatt ITT is olvasható) )

Most mi Illés próféta segítségével kezdjük meg utazásunkat „befelé.”
Az utazás itt kulcsszó, - az út a belső, lelki tapasztalatok megszerzéséről szól.
Ami igazán fontos a mi emberi életünk számára, azt csak egy ilyen utazásban tudhatjuk meg és tapasztalhatjuk meg. Az a különös, hogy ezt a belső utat egyetlen ember sem spórolhatja meg és nem kerülheti ki. Még az sem, aki elmúlt már 80 éves, és a faluját talán még soha nem hagyta el! Az utat saját magunknak kell végigjárnunk.

Illés próféta útjának lényege, tömörítve: Isteni megbízásból leöldösteti a pogány Baál-papokat (az Ószövetség kemény világában vagyunk…) előttünk győztesként, hősként  jelenik meg. Jezábel királyné (akit hűségesen kiszolgáltak a Baál-papok) ezek után megfenyegeti Illést, aki életveszélybe kerül és elmenekül. Messze a királyi udvartól, a pusztába menekül. Menti az életét.

Dorothee Sölle, az ismert német teológusnő úgy látja, hogy Illés próféta élete tulajdonképpen egy „kívülről befelé tartó utazás.”
Illés elküldi a szolgáját és teljesen egyedül marad. Most, amikor éppen megmenekült egy külső veszélytől és már biztonságban érezheti magát, éppen akkor kerül egy másfajta veszélybe. Most úton van az életből a halál felé. Kívánja a halált. Valóban, -ha a pusztában elalszik, könnyen meghalhat a nagy forróság miatt. Talán még az öngyilkosság gondolata is ott van a fejében… Miért? Azért, mert már nincs számára értéke az életnek. Úgy érzi, prófétai hivatásában nincs már cél, nincs már öröm. Kiégett.

A lélektan szerint ennek a belső utazásnak a következő lépcsőfokai vannak:

  1. Kívülről befelé
  2. Az életből valamiféle „halál” felé
  3. Előrehaladás helyett visszafelé menés
  4. Mozgás helyett megállás
  5. Átlépés a földi időből az isteni időbe
  6. Eljutás az igazi ÉN-hez (Később Istenhez.)

De Illést az alvásából egy Istentől küldött angyal ébreszti fel ezekkel a szavakkal: „Kelj fel és egyél!”  Jelképes a mondat, igazából az élet folytatásához adott bíztatás ez. Illés, hosszú út vár még rád! Illés pedig felkel és megy 40 napig, az Isten hegyéig, a Hórebig. Ott Istennel találkozik. –A Bibliában a 40 nap mindig a böjtölésnek, a hallgatásnak, az egyedüllétnek a száma. Szent szám. A puszta pedig mindig szimbolikus jelentőségű, -mindig egy szent lehetőséget fejez ki. A pusztában kikerülünk a földi idő kényszere alól, a körülmények nyomása alól.

Egy ilyen „belső utazás” néhány órája alatt többet kaphatunk, mint máskor életünk hosszú évtizedei alatt! (Ilyen belső utazás lehet pl. egy istentisztelet is, amin részt veszünk egy templomban, amiből később Jézushoz való megtérés is lehet.) Illés itt egy olyan időbe merül bele, ami minőségileg más idő. Az út végén, már a Hóreb hegyénél eltakarja arcát a köpenyével és várja az Isten megjelenését. (A teológiai irodalomban: Theophania.) Isten pedig nem viharban, nem földrengésben, nem vulkánkitörésben jelenik meg, -amint ő várta,- hanem egy halk és szelíd hangban.

És most minden megvan:
-a magát kijelentő Isten és
-a valódi, önmagára talált próféta.

Mi következik ezután? Nem várt dolog. Illés nem kezd imádságba, nem alapít a hegyen egy kolostort, hanem azonnal megkezdi az utazást, - visszafelé!

Belülről kifelé, az isteni időből a földi időbe, a nyugalomból a mozgásba. Rálép a nagy élmény után a világba visszavezető útra.

A világért való szolgálat útjára.

Izraelbe indul és ott egy új királyt ken fel (ez akkor a próféták dolga volt.).

Illés kettős tapasztalatra tett szert:

  1. Egyrészt megtapasztalta, hogy az elmélyülés, a belső, lelki visszafelé utazás Istenbe torkollik.
  2. Másrészt megtapasztalta, hogy Istenből indul ki a legteljesebb előrehaladás, cselekvés, aktivitás.

Isten engedi az embert győzni, azután zuhanni, kimerülni, kiégni, - mert tudja, úgyis az Isten kezébe zuhan vissza. És ha ez megtörtént, akkor maga Isten indítja az embert vissza, az aktív, cselekvő életbe, a világba.
Mert Isten nemcsak a világtörténelemnek, hanem a mi kis életünk történetének is Ura.

Útjainkon kísér.

Amikor most, a nyári szabadság idején utazunk, úgy gyűjtsük élményeinket, úgy figyeljük a tájat, hogy utunk egy „belső utazás” –sá is válhat. Ez pedig több, mint amit kilométerekben megteszünk vonattal, busszal, autóval, repülővel.

Igazában a mi belső utunk tesz minket emberré, jó esetben krisztusi emberré.

 

A cikkhez kapcsolódó bibliai részlet:

I. Királyok 19,1-18.
Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel: Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt!
Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egynapi járóföldre. Odaérve egy rekettyebokorhoz, leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta: Elég most már, Uram! Vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél!
Azután lefeküdt, és elaludt a rekettyebokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki: Kelj föl, egyél!
Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt.
Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta: Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted!
Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. 

 

A bibliai idézet forrása: http://www.parokia.hu/bible/

www.000webhost.com