Kazincbarcika - 2019. január. 18.

"Gazdag, de nem boldog." 
- Vagy mégis az?

"Ezután Jerikóba ért (Jézus) és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember , aki fővámszedő volt.  …Zákeus kis termetű volt, …ezért felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt. Jézus így szólt hozzá: Zákeus szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, zúgolódtak: Bűnös embernél szállt meg… Zákeus előállt: Vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelt neki: Ma lett üdvössége ennek a háznak. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” 
(Lukács evangéliuma 19,1-10.)

 

Kép http://bibliasagok.blogspot.hu

A jelenet a Jordán völgyében fekvő Jerikóban történik. Jerikó Jézus korában egy jelentős és gazdag város volt. Itt vezetett az út Jeruzsálem felé, fontos átkelőhely is volt a Jordán másik partjára.. Nagy pálmaerdejéből nyerték ki a világhírű balzsamolajat, amelynek illatát már kilométerekről érezni lehetett.
A pálmák városának nevezték. Rózsakertjei messze földön híresek voltak. Flavius Josephus, a történetíró szerint ez a vidék „gyönyörű táj, az ország legtermékenyebb a földje”. Az itt termő datolya és az itt készített balzsam tette híressé a várost szerte a Római Birodalomban.
Innen már értjük, hogy milyen jelentős adó- és vámbevételt hozott a város forgalma. Zákeus itt volt fővámszedő.

 1. Zákeus tehát gazdag volt, de semmiképpen nem volt boldog…
   Gazdagságát erőszakos magatartásával szerezte. Ráadásul zsidó kortársai szemében árulónak számított, hiszen a pogány Római Birodalomnak szedte az adót. Megvetésük olyan nagy volt, hogy nem is tekintették őket zsidónak.(Izraelben a vám- és adószedés jogát a vámszedők a rómaiaktól bérbe vették. A szerződésben megállapított adót, vámot befizették a birodalom kasszájába, amit pedig kizsaroltak a polgároktól, az őket gazdagította.) Zákeus emberektől gyűlölt és megvetett volt, talán éppen ezért sóvárogta az Isten szeretetét.

 2. Zákeus mindenképpen szerette volna látni Jézust….
  Tudta, hogy Jézus Jerikóba jön, ezért próbálta őt megközelíteni, de a tömeg elsodorta. Ezért, végső kétségbeesésében egy út szélén álló vadfügefára kapaszkodott fel, hogy legalább messziről láthassa Jézust. Tekintélyét félretette, még azt is felvállalta, hogy ezzel a tettével nevetségessé válik.

 3. Zákeus a jóvátételével (a kizsarolt pénzek többszörösét adta vissza a károsultaknak) bebizonyította, hogy az élete megváltozott.
  Ő tetteivel bizonyította be, hogy más ember lett.

 4. A történet ezzel zárul: „Az Embernek Fia azért jött, hogy megkeresse és boldoggá tegye azt, aki elveszett.”
  Elveszett… Az Újszövetség ezzel a szóval nem arra utal, hogy valakit kárhoztatnak vagy elítélnek valamiért. Inkább arra utal, hogy nem jó helyen van. Eltűnt a helyéről, de megtalálták, és újra a helyére tették.
  Elveszett,- ilyen értelemben itt azt jelenti, hogy Istentől távol került egy ember, -itt Zákeus,- erőszakos, zsaroló magatartásával, de Jézus megtalálta és ez által újra Isten mellé került, a helyére. –A bűnbeesés előtt még minden ember Isten mellett volt. Isten közelében volt. Csak a bűnbeesés után került messze az ember Istentől, -sőt, ki is űzte az angyal az emberpárt a paradicsomból.
  Jézus volt az, aki Zákeust és minket is szeretne visszavinni, visszavenni maga mellé, hogy újra a helyünkön legyünk.
  Zákeus megtért. Megtérésünk után mi is lehetünk újra Jézus engedelmes gyermekei, a helyünkön lehetünk újra,  Jézus kereső szeretete által.

A 9. verset olvasva, különös felfedezésre tettem szert. Bizonyára nem véletlen, hogy az új német fordítás és egy modern angol fordítás is sokkal bővebben, részletesebben adja vissza itt a bibliai szöveget.

Die Gute Nachricht (Das Neue Testament in heutigem Deutsch), 1973.: „Ekkor ezt mondta neki Jézus: Isten ma téged, egész családoddal együtt elfogadott. Te is Ábrahám leszármazottja, utóda vagy.”
 
Good News Bible (Today,s English Version), 1976.: „Jézus ezt mondta neki: A megváltás ma megérkezett ebbe a házba, ehhez az emberhez. Tehát ő is Ábrahám leszármazottja.”

 

 

www.000webhost.com