Kazincbarcika - 2019. január. 18.

A hónap igéje : Február

 

"Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.”
(Galata 6,2) 

 

Keresztyén életünk, végső soron az egész keresztyén egyház mindennapi életének, viselkedésének alapját, hátterét adja meg ez az ige. A kölcsönös teherhordozás az, ami a keresztyén egyházat megkülönbözteti a többi közöségtől.
A 2. versben nagy teherről van szó, amelyet nem lehet egyedül hordozni, az ember képtelen rá, akármekkora nagy hite van is, ezt elhordozni egy ember nem tudja. Temetés bejelentésekor látjuk ennek tökéletes illusztrálását. Az esetek 99 %-ában nem egyedül jelenti a gyászoló a szomorú eseményt, hanem ketten vagy többen is elkísérik őt a családból. Támogatják.
A gyülekezet az a közösség, ahol a teherhordozás történik. Itt találhatunk társakat nagy terheink hordozásához. Egyszerre nem mindenki gyönge, van, aki nagy örömét éli át és ezért erős, más valaki a maga nagy lelki terhét hordja, ezért gyönge. Az erős tudja a gyengét segíteni, erősíteni.
A gyülekezet puszta létével, azzal, hogy van, él, már maga lelkigondozás,- jól látta ezt Rudolf Bohren, a neves teológus. Valahogy úgy van ez, mint az erdő életközössége. „Zárt állásban”, amikor a hatalmas fák szorosan állnak egymás mellett, védik az egyes egyedeket. „Szabad állásban” amikor pl. egy hegygerincen egyedül áll a faóriás, hamar megtépázza a szél, a vihar, akár még ki is döntheti.
A 2. versnek nem mond ellent az 5. vers: „Mindenki a maga terhét hordozza.” Itt kisebb teherről van szó, egészen hétköznapi teherről, ami a napi életünkkel függ össze. Ehhez van elégséges erőnk. Ez mindenkinek a maga „porciója”, ahogyan az Újszövetség görög szövege mondja.
Boldog ember az, aki a gyülekezet nagy közösségében élhet, és társakat kap nagy terheinek hordozásához, és ő maga is odaállhat azok mellé, akik roskadoznak nagy terheik: a gyász, a magány, a depresszió, anyagi nehézségek, családi és munkahelyi gondjaik alatt.
Terheink hordozásához, akár nagy, akár csak kis porciónk az, Krisztus tud erőt adni nekünk naponta. 

www.000webhost.com