Kazincbarcika - 2019. január. 18.

A hónap igéje : Május

 

„Történt egyszer, hogy (Jézus) valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. Ő pedig ezt mondta nekik: Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk, szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod.
Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
Úgy a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként.
És bocsásd meg a mi bűneinket,
Mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek.
És ne vígy minket kísértésbe,
De szabadíts meg a gonosztól.”

Lukács evangéliuma 11,1-4.

 

A zsidóság körében az volt a szokás, hogy a rabbi (az izraeli vallási közösség vezetője) egy egyszerű imát tanított meg tanítványainak, hogy azt mondják rendszeresen.
Keresztelő János is így tett. Ezt látva kérték Jézust a tanítványai, tanítsa őket is  imádkozni.
A Mi Atyánk itt, a Lukács evangéliumában rövidebb, mint a Máté evangéliumában olvasható teljes ima. Ott, a Máté evangéliuma 6,9-13. verseiben a ma jól ismert és általánosan használt imádság, az úgynevezett Istent dicsőítő záradékkal több: „Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.”
Jézus ebben a minta-imádságban megtanít minket arra, hogy hogyan és miért imádkozzunk.
Istent Atyának nevezi. Ez arra utal, hogy mi nem egy kegyetlen úrhoz imádkozunk, akit kényszeríteni kell, hanem egy olyan atyához, akinek öröme telik abban, ha gyermekeinek ajándékot adhat.

A héber nyelvben (az Ószövetséget héberül írták) a név sokkal többet jelentett, mint ahogyan ma használjuk. Az ember egész lényét, egész személyiségét hordozta a név. Erre utal a Zsoltárok 9,11 is: „Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram azokat, akik hozzád folyamodnak.” Ebben az egy mondatban benne van az imádságunk lényege. Ha valakinek nincs bizalma Isten felé, az imádkozni sem tud! Jahve, Isten héber neve. Akik ismerik őt, azok boldog szívvel bízzák magukat rá, imádságukban.

A Mi Atyánk tulajdonképpen kérések sorozata.

Első helyen áll Isten dicsérete, Isten tisztelete. Istent az első helyre kell tenni az életünkben.

Az imádság átfogja egész életünket.

  1. Kezdődik a kenyérrel, amit kérnünk kell. De csak az egy napra valót kérhetjük. Utal ez Izrael népének pusztai vándorlására, Isten mannát adott nekik, de csak egy napra valót szedhettek, ha eltették, másnapra megromlott.
  2. Az ima kiemeli a bűnbocsánat kérdését. Istentől bűneink bocsánatát kérjük, de egymásnak is meg kell tudnunk bocsátani.
  3. Foglalkozik a kísértéssel is. Ezt próbatételnek, tesztnek fordíthatjuk. Életünk nehéz helyzeteiben Isten próbára teszi, teszteli a hitünket, hozzá való hűségünket.
  4. De szabadíts meg a gonosztól. Az újszövetség eredeti, görög nyelvében ezt így írhatnánk körül: Vegyél ki minket az oroszlán szájából, (hogy ne nyeljen el.). A Sátán kezéből való szabadulást kérjük itt Istentől.

A Mi Atyánkat mondhatjuk napi imádságunk előtt, hogy támasszon bennünk szent gondolatokat. De mondhatjuk imádságunk végén is, hogy  foglalja össze kéréseinket.


www.000webhost.com