Kazincbarcika - 2019. január. 18.

A hónap igéje : November

 

„A hit a  remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.”
(Zsidókhoz írt levél 11,1.)

A hit más, mint a hiszékenység vagy a hiedelem. A hit a szív teljességéből jön. Meggyőződés valamiről, nem szükséges hozzá külső bizonyíték. Egy belső, Jézussal való lelki kapcsolat eredménye. 

Keresztyén hitünket elindíthatja egy istentisztelet, a Biblia olvasása, egy beszélgetés, lelkünket megmozgató esemény.
A hitet úgy írja le a Biblia, mint szellemi tisztán látást, világosságot. Hit által lesz a hívő ember a „világosság fia.” Lelki fejlődésünkben a hitnek sok fokozata és formája van. Lényegéhez tartozik, hogy a hit növekvő valami. A hitet hívhatjuk énünk és a mennyei világ kapcsolatának is.

A személyes keresztyén hit kialakulása során a formálódó hitnek számos harcot kell megvívnia. Ez mégsem jelenti azt, hogy a hit tudatos, racionális síkon történik. A keresztyén hitben személyiségünk mély rétegei vesznek részt.
A hitet úgy fogalmazhatjuk meg: Az szellemi életünk teremtő szintézise. Egy hasonlattal élve a hit folyamata olyan, mint az egyes hangok és a melódia viszonya. A hit hangjai alkotják a hívő élet „dallamát”. Amikor lezárul a hívő ember földi élete, csak akkorra lesz kész a „dallam.”.

A hitről azért nehéz beszélni, mert hitünk küzdelmei nagyobb részben nem is tudatosan zajlanak bennünk, belül, a lelkünkben. Jézusban való hitünk feltétlen bizalom Jézusban. Hasonló ahhoz, ahogyan a csecsemő bízik, feltétel nélkül az édesanyjában. (J. Bowlby ezt „ősbizalomnak” nevezi.)

Hitünk mindig „egészleges.” Életünket teljesen átfogó dolgokról beszél: a világ létéről, eredetéről, értelméről, céljáról, a megváltásról, az örök életről.
A hit, ha igazi, személyes meggyőződés. Az egyház hite még nem üdvözít. De a Jézus által adott bűnbocsánatban való hit megváltást ajándékoz ingyen, kegyelemből.
Most, a 21. században a hit felhígult. Hitnek nevezik a szellemekben, démonokban, földön túli, elképzelt szellemvilágban való hitet is. (Lásd: Harry Potter és társai). Egy kicsit a Bibliából, egy kicsit a babonából, egy kicsit a fantáziából. De ezekben nincs követelmény, ezért választják, isszák sokan!

Jézus a dolgokat egyértelművé teszi: „Aki hisz énbennem, élő vizek folyamai áradnak annak belsejéből.” (János ev. 7,37-38.) Az élő hit mindig Jézusból jön és Jézushoz vezet.

A keresztyén hit belső békességet ad. De a hitet megtartani csak sok harc, küzdelem árán lehet. Ilyen értelemben a hívő ember életéhez a krízisek is hozzá tartoznak. Ezek a hitet erősítik. A hitért áldozatot is kell hozni. Ma,- ez a tapasztalat, a hívő ember csak erős ellenszélben élheti meg hitét.

Egy bizonyos: Hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni.
De embernek lenni csak élő hittel érdemes.

Így lesz életünk teremtő, megújító ereje a mi keresztyén hitünk. Még a 21. században is!

www.000webhost.com