Kazincbarcika - 2019. január. 18.

A hónap igéje : Január

 

„Én az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik,
azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell.” 
Ézsaiás 48,17.

 

Egy új, még ismeretlen esztendő kezdetekor a várható gondok úgy állnak előttünk, mint a magas hegyek. Nagy hegyek közé pedig nem tanácsos vezető nélkül elindulni!
A keresztyén ember lelkében is ott vannak ezek az aggodalmak, félelmek, a bizonytalanság érzése.

De a hívő ember óriási plusza, hogy tudja, láthatatlanul, de vele van Isten. Sőt, itt ebben az ézsaiási igében maga Isten ajánlja föl nekünk, hogy Ő lesz a vezetőnk a 2013. évben.
Bátran támaszkodhatunk ígéretére: „Az úton vezetlek.”
Bibliánk szavában azért bízhatunk, mert nem ringat el hamis ígéretekkel, hanem a valóságos helyzetet figyelembe veszi.

Lesz ebben, a most induló új évben is szembe fúvó szél, lesz sötétség, kilátástalanság, Harcaink lesznek a bűnnel, kísértéseinkkel, emberekkel, - és sokszor úgy érezzük majd, egyedül vagyunk a küzdelemben.
Igénk reménységet ad: Nem így van!

Jézus ugyanis imádkozik értünk.
Isten nem kegyetlen Isten, hanem velünk együtt érző Isten. Arra bíztat minket, higgyük el ígéretét: „Hát elfeledkezhet-e az anya gyermekéről? És ha ezek elfeledkeznének is, én terólad el nem feledkezem.” (Ézsaiás 49,15-16.)

Jézus mellettünk van, ezt kiolvashatjuk abból, hogy önként vállalta értünk a kereszthalált és a kárhozat minden szenvedését.

Jellemző ránk, emberekre, hogy gyakran elképzelt veszélyektől félünk.
Jézus maga bíztat minket: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!

Fontos, hogy úgy kezdjük az új évet, hogy bízzunk a mi Vezetőnkben, Jézusban.
Nem véletlen, hogy a bibliai hit egyik magyar megfelelője a bizalom.
A hívő ember nem a régit, az elmúltat siratja, hanem bátran néz és lép előre. Mert tudja, lépéseit Jézus vezeti és kíséri.

Lehet elesni is, ahogy megtörténik ez velünk a téli jeges, csúszós úton. De Urunk felemel, bízhatunk benne.
Bátran kiálthatunk Hozzá, meghallja a szavunkat, akkor is, ha csak egy sóhajtásra van már erőnk a bajban.

Ebben a most induló újesztendőben, annak minden napján kérjük Jézus vezetését, és azt, hogy mutassa meg, milyen úton kell járnunk.

www.000webhost.com