Kazincbarcika - 2019. január. 18.

A hónap igéje : Február

 

„Ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.”
1Péter 2:9

 

Az Ószövetség korában, Jézus megszületése előtt Izrael népe volt ez a bizonyos választott nép, szent nemzet.
Ma, az újszövetség korában nem az Izrael népéhez tartozás a szent néphez tartozás feltétele, hanem a Jézusban való hit.

A kiválasztás Isten műve. Ez csak az ő jóságán, kegyelmén múlik.
A kiválasztás görög szavából ered az eklézsia szavunk is, olyan értelemben, hogy a keresztyén gyülekezetbe azok tartoznak, akiket Isten magának kiválasztott. 

A gyülekezet királyi papság is, amelynek feladata a világban van. Papság a világért.
Királyi, mert Isten királyi uralmába tartozik. Szent, mert Isten birtokolja.
A gyülekezet Isten tulajdona. Isten tartja meg, Isten nyerte meg a gyülekezet népét magának. Ez a nép egyedül Istené.
Nemcsak most, a jelenben Isten tulajdona, hanem a jövőben is, az örök életben is Isten birtokolja az ő népét.

Ennek az isteni elhívásnak célja is van: a gyülekezetnek hirdetnie kell Isten hatalmas tetteit.
Ha nem hirdeti az evangéliumot, a célját veszítette el.
Akit Isten elhívott, az nem hallgathat arról, hogy őt kihívta a sötétség hatalmából.
A sötétség az Istentől való távollétet jelenti.
A fény mindig az Isten közelségét jellemzi.
Istennek fény a ruhája, birodalmát is a fény, a világosság járja át.
Isten fénye olyan erősen ragyog, hogy senki nem tudja megközelíteni.
Ez a győzelmes fény csodálatos.

Aki megtért a bűneiből, az már Isten csodálatos világában jár.
Ebben megmaradni, ez lehet naponkénti imádságunk tárgya.

www.000webhost.com