Kazincbarcika - 2019. január. 18.

A hónap igéje : Április

 

„Így készült el a menny és a föld és minden seregük. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után.” 1
Mózes 2,1-3.

 

Karl Barth, a nagy svájci teológus mondja: „Isten az állatokat és az embert egy asztalhoz ültette.” Vagyis, Isten teremtett világa tökéletes világ volt a bűnesetig.
A másik gondolat, amit ide illesztek, igénkhez, Claus Westermann kijelentése: „Az ember és a világ keletkezésének kérdése nem az ész kérdése, hanem a veszélyek között élő, fenyegetett és csodálkozó ember kérdése, aki a történtek értelmére kérdez rá.” 

Érezzük, ez a második mondat már a bűneset utáni világról szól.
Isten tökéletes világot teremtett és a teremtés után megpihent.
A teremtés csúcspontja a hetedik nap, a nyugalom napja. Nekünk, keresztyéneknek ez a vasárnap. A nyugalom napja ad ritmust az életünknek.

Örömeink forrását ajándékba kaptuk, mi, emberek, semmit nem teremtettünk.
Mindaz, ami a világban körülvesz minket, - az Isten ajándéka. Isten ránk bízta a teremtett világot, felelősek vagyunk érte.

A kultúra maga is Istentől nekünk adott feladat. Kötelességünk művelni magunkat és a világot.
Szabad nekünk minden reggel rácsodálkozni Isten teremtésére, amely még a bűn rontása után is Isten tökéletességéből árul el, - nem is keveset!

A nyugalom napja, a vasárnap, ami egyben Jézus feltámadásának ünnepe is, nem unalmas és üres időtöltést jelent a keresztyén embernek, hanem mindig a hálaadás alkalma.
Isten iránti hálánkat úgy fejezhetjük ki, hogy részt veszünk a vasárnapi istentiszteleten, és imánkban megköszönjük a mögöttünk levő hét megkapott áldásait.

Mindaz, ami életünknek értelmet ad, a munkánk, a társunk, az otthonunk, földi javaink, - Isten jóságából lehet a miénk.
Értük is hálával tartozunk Teremtőnknek, minden vasárnap.

Éljünk úgy, hogy igyekezzünk meglátni Isten teremtő keze nyomát a minket körülvevő világon!

www.000webhost.com