Kazincbarcika - 2019. január. 18.

A hónap igéje : Október

 

„Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már a célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.”
Pál apostol Filippibe írt levele 3,12-14.

 

Pál apostol ezekben a sorokban tömör, a lényeget megragadó módon ábrázolja a keresztyén ember, a keresztyén egyház lényegét.

Ha egy mai művészt kérnénk fel erre, vajon mit alkotna?
Talán egy hallgatókkal teli templomot festene, ahol a gyülekezet tagjai hallgatják az igehirdetést. (Ülnek.) Vagy talán egy asszonyt ábrázolna, aki összekulcsolt kézzel imádkozik kinyitott Bibliája fölött. (Ül.)
Bizonyára nem úgy alkotná meg képét, amint Pál apostol teszi levelében: egy atlétát rajzol elénk, aki a stadionban a versenypályán fut. Mégpedig teljes erőbevetéssel, a cél felé. (Fut.)
Vagyis: Pál felfogása a keresztyén ember életéről egészen mai, mozgalmas, 21. századi!

Ez a kép arra utal, hogy hite szerint ő még nincsen készen!

Az egyháztörténet során mind máig óriási viták vannak arról, hogy milyen az igazi hívő ember? Beérkezett, tökéletes, perfekt keresztyén, aki már a célban van, és onnan tekint körül (egy bizonyos gőggel a szívében), nézzétek, én már elértem az üdvösséget!
Vagy pedig, a hívő ember úton lévő ember, aki sok küzdelem között fut, és igyekszik eljutni az örök életbe.
Pál, az utóbbit vallja. Ujját felemelve, figyelmeztet: Vigyázzatok! A döntő küzdelem, a célegyenesben, sok néző előtt, a stadionban (ez a minket körülvevő világ) még csak most jön!

Mintha az olimpia jelszavát mondaná: Gyorsabban! Magasabbra! Erősebben!
Vagyis a keresztyén élet nem nyugodt üldögélés egy templom kellemes hűvösében, hanem küzdelem és harc a bennünket körülvevő bűn és támadások ellen.

Tévedés ne essék: Mi nem az üdvösségért küzdünk, - azt Jézus megváltói kereszthalálával szerezte meg nekünk. Az üdvösség ingyen van, az ajándék Istentől!
Ez a reformáció központi üzenete is. – Emléknapját október 31-én ünnepeljük majd. Luther 1517-ben hirdette meg a Biblia alapján, hogy az üdvösség ingyen van, kegyelemből.
De éppen ez a felszabadító evangélium, jó hír serkent, sarkall minket arra, hogy hálából az ajándékba kapott ingyen kegyelemért, teljes erőbevetéssel hirdessük másoknak is Jézus nagy örömhírét: Van bűnbocsánat, ingyen, kegyelemből!

www.000webhost.com