Kazincbarcika - 2018. ​november. 16.

A hónap igéje : Január

 

„A szeretet soha el nem múlik.”
Pál apostol I. Korintusi levele 13,8.

Ilyenkor, egy új év kezdetén bíztató, reménységet ébresztő ezt hallani! Ez a mondat a híres újszövetségi „szeretet-himnusz”-ból való. Megértéséhez érdemes elolvasni az egész 13. fejezetet.

Sokan úgy gondolják, ez az újtestamentumi „énekek éneke”. Megértéséhez ezért ajánlatos átolvasni a Bibliából az ószövetségi Énekek éneke bibliai könyv fejezeteit.
Január havi vezérigénknek már a fordítása is gondot okoz.
Ilyen megoldásokat találunk:

  • - A szeretet örök. (angol új ford.)
  • - A szeretet megtartja az értékét. (német új ford.)
  • - A szeretet soha nem semmisül meg. (Vulgata, latin)
  • - A szeretet soha el nem fogy. (Károlyi Gáspár ford.)


Az Újszövetség eredeti, görög nyelvéből így fordíthatjuk le: A szeretet soha nem dől össze, nem omlik össze, még a legkitartóbb nyomásra sem szűnik meg.
Itt érezzük, hogy mennyire nehéz a szent Isten üzenetét, kijelentését nekünk, porszem embereknek vennünk, megértenünk. Egy zeneszerző, egy festőművész talán jobban vissza tudná adni azt, amit szavakkal tudunk csak leírni, inkább körülírni.
Beszédünk itt csak gyönge dadogás az isteni kijelentés nagyságához képest.

Erről az egész 13. részről azt mondhatjuk: Szeretet nélkül az egész univerzum semmi!
Azt mondja itt Pál apostol, hogy szeretet nélkül a kegyességünk, vallásosságunk  csak önző rajongás, tudományunk csak intellektuális gőg, nagy adakozásunk is csupán túlzás, rajongás.

Az itt említett szeretet más, az elkövetkezendő világhoz tartozik. Tulajdonképpen annak előre küldött követe, záloga.

Mi, a földön a világot csak tükörben, homályosan látjuk (Pál apostol korában csak könnyen elhalványuló, réz tükrök voltak) , szinte rejtvényként van előttünk minden esemény. A rejtvény görög neve ainigma (magyarul enigmá-nak ismerjük).
Gyönge emberi képességünkkel Isten világából és a földi világból csak keveset értünk és látunk meg. De kegyelméből azért kaptunk ajándékokat, hogy Isten természetébe betekinthessünk. Szándékaiból valamit megsejthessünk. Ezek az ajándékok azt szolgálják, hogy érettebb emberek legyünk hitben.

A fejezet záró mondata: Megmarad a hit, remény, szeretet, ezek közül legnagyobb a szeretet.
Isten nem hisz és nem remél, hanem tud és lát. Mindent! És Isten mindig szeret! Ezért élhetünk még, - kegyelméből, 2014-ben is…

A csattanót a végére szántam. Mielőtt valaki elbízná magát, hogy benne milyen nagy a szeretet, -türelmes, mindent eltűr, nem viselkedik bántóan, stb., - akkor hadd mondjam el, hogy ebben az egész 13. fejezetben nem emberi szeretetünkről, hanem Isten szeretetéről van szó. Az agapé (az isteni, a viszonzást nem váró, „csak azért is” szeretet) szó áll ott minden egyes versben! 

Legnagyobb igyekezetünkkel is, ennek a szeretetnek csak a töredékét tudjuk egymásnak adni.

000webhost logo