Kazincbarcika - 2019. január. 18.

A hónap igéje : Február

 

„Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító és az én  terhem könnyű.”
Máté evangéliuma 11,29-30.

 

Az írásmagyarázók azt mondják, - kétféle igára gondolhatunk itt.

Az egyik fajta iga egy nyeregszerű párna volt, amit az állat (öszvér, szamár) hátára helyeztek, erről függött le két oldalt egy-egy kampó, amire a terhet, - csomagot, vizet, stb. erősítették. Így a teher súlya nem törte fel az állat hátát, oldalát.

A másik fajta iga tulajdonképpen egy járom volt, amibe legtöbb esetben két állat dugta a fejét, és együtt húzták a szekeret, kocsit, terhet.

A klasszikus felfogás szerint a mi igánkban a Másik, maga Jézus. Fizikai, lelki terhünket nekünk ezért soha nem egyedül kell hordanunk! Ez ad erőt, ha roskadozunk a fizikai, lelki terhelés alatt.

Mire is való az iga? Több célt is szolgál. Csak a legfontosabbakat említem:

  1. Az iga a munkáért van… Tanítványnak lenni nem öncélú dolog. A tanítványság, keresztyénség nem egy szép, nyugalmas élet, -hanem munka. Feladat: az evangéliumot hirdetni, szóval vagy tettel.
  2. Az iga a teher könnyítéséért van…  a terheket könnyebb viselni könnyítő eszközök, pl. iga használatával.
  3. Az iga a cél felé vezet…  Nem enged „kilépni” a teher hordozásából, beköt, odaköt, Jézushoz.
  4. Ha kibillen, megbillen az igahúzó,  akkor az iga korrigál, kiigazít….Újra visszavisz Jézushoz.

A tanítványsághoz szükséges szelídséget és alázatot Jézustól tanulhatjuk meg.

Az egyik fordítás így adja vissza: Az én igám használható, kellemes.
Tartást ad.

Jézus mindig az igát hordozni tudó emberekre épít.

 

Visszanézve az Ószövetségre és ránézve a keresztyénségre, azt mondhatjuk: A törvény nehéz iga, az evangélium pedig használható, könnyű teher,- annak, aki Jézussal együtt hordozza naponta.

www.000webhost.com