Kazincbarcika - 2019. január. 18.

A hónap igéje : Március

„Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkodását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.”
Pál apostol II. Korinthusi levele 4,3-4.

 

Hitetlenül elveszni, elkárhozni, - ezt még elgondolni is szörnyű. Megrázó még a gondolatával foglalkozni is. Mégis meg kell tennünk, -  most erre teszünk kísérletet.

Pál apostol ebben a levelében a hitetlenség rejtélyét kutatja. Szerinte az evangélium (a Jézus általi bűnbocsánat, az ajándékképpen kapható örök élet, a Jézusban való hit jó híre) nem valami homályos és nehéz dolog.
Hogyan lehetséges, hogy a ragyogó evangélium valaki előtt mégis zárt marad, és számára nem vonzó? Hogyan lehet, hogy valaki ezt a neki felkínált ingyen kegyelmet visszautasítja?

Csak úgy, hogy büszke és dacos.
Mi is történik azokkal, akik a kárhozatra mennek és a végtelenül egyszerű megváltást visszautasítják?

Pál azt mondja, hogy elméjüket a sötétségben tartja e világ „gonosz  istene”, - a Sátán, és valahogyan távol tartja őket az evangélium világosságától. Egy másik fordítás szerint: vaksággal veri meg őket, hogy az evangélium ragyogó világosságát ne lássák meg.
Jó tudnunk, hogy a Sátán van munkában mindenütt, ahol az emberek vakok meglátni Isten dicsőségét a Jézus arcán. Ők elvesznek ezzel a világgal és annak úgynevezett istenével, a Sátánnal együtt és nem hallják majd meg az új teremtés „Legyen” szavának elhangzását.

Miért nehéz hinni? Azért, mert az Isten igéje nem egy gyémántokkal kirakott, arany edényben, hanem egy egyszerű cserépedényben (a Jézus korabeli görög világ hétköznapi tárolóedényében) van elrejtve, az a hordozója, egy keresztyén ember. Lehet ez Pál apostol, de egy mai, 21. századi keresztyén ember is.

Mivel igazolja a maga hitetlenségét a nem hívő ember?

  • - a Bibliát is emberek írták
  • - Jézus is ember volt
  • - a Bibliát is emberek írták
  • - Pál apostol is ember volt
  • - a mai keresztyén is csak egy ember! Azaz: Nem hiteles!

Aki nem akar hinni, mindig kifogásokat keres. Igazolja a maga hitetlenségét.

A hit csodája, hogy az örök élet kincse el van rejtve. Emberben, keresztyénben, egyházban, lelkészben.

A másik oldal: Isten közelségét el tudnánk hordozni?
Mózes csak az Isten közelében volt, de az izraeliek nem tudták elhordozni, arcának ragyogása miatt.

Hit vagy hitetlenség? Titok, hogy ki kapja a hitet és ki nem.

Annyi bizonyos, hogy aki hisz, annak kész a szíve-lelke a mennyei dolgok, Jézus elfogadására.
Aki nem hisz, azt nem tudjuk meggyőzni, mert mindig talál kifogást, magyarázatot a hitetlenségére.
Az üdvösség lehetősége egyedül Istennél van eltéve számunkra!

www.000webhost.com