Kazincbarcika - 2019. január. 18.

A hónap igéje : Április

 

A fiait szerető apa példázata

„Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett.
Ekkor magába szállt és ezt mondta: Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Vétkeztem az ég ellen és te ellened. Még távol volt, amikor apja meglátta őt,megszánta, elébe futott és nyakába borult, és megcsókolta őt. Az apa ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára! Vágjátok le a hízott borjút és vigadjunk. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, hallotta a zenét és a táncot. Mi történik itt? A testvéred jött meg. A nagyobb fiú nem akart bemenni. Apjának ezt mondta: te soha nem adtál nekem egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött a te fiad,levágattad neki a hízott borjút. Apja ezt mondta neki: Vigadnod és örülnöd kellene, hogy a te testvéred elveszett és megtaláltatott.” Lukács evangéliuma 15. rész 11-31. válogatott versei

 

Ez a jézusi példázat Charles Dickens szerint megérdemelné azt, hogy a világ minden városában és falujában felolvassák, külön magyarázat nélkül, mert minden benne van, ami az emberi élethez és az ember üdvösségéhez szükséges.

Valóban, benne van a nagypéntek, és benne van a húsvét ünnepe is. Benne van a bűnös ember, aki elveszett és benne van Jézus szeretete, aki megbocsát neki, életét adja érte, és feltámasztja őt egy új életre.

Az apa Istent jelenti. Azt az apát, aki várja haza fiát, naponta kimegy elé a kapuba, hátha már jön hazafelé. Nem hánytorgatja fel a bűneit, hanem megbocsát, megöleli és megcsókolja, visszafogadja fiának. Ez az Isten szeretete!

A nagyobb fiú az önigazult farizeust testesíti meg, aki csak a saját igazságát látja, és akkor örül, ha a bűnös elvész, - ő nem igyekszik megmenteni, inkább a romlásán örül.
Az együttérzés teljes hiányát látjuk rajta, nem testvéremnek, hanem a „te fiad”-nak nevezi a testvérét.

Isten a bűneinket megbocsátja, mert Ő kegyelmes bíró.

Ezt láthatjuk nagypéntekben is, - Jézus odaáldozta magát értünk, bűneinkben elveszettekért, és megváltásával bűnbocsánatot, örök életet ajándékozott nekünk.

Húsvétkor, pedig feltámadásával, reménységet ajándékozott nekünk, - a szolgálatra. Megtalálta Jézus, - elkóborolt tanítványait újra.

 

ÁLDOTT HÚSVÉTOT KÍVÁNUNK WEB-LAPUNK OLVASÓINAK!

www.000webhost.com