Kazincbarcika - 2019. január. 18.

A hónap igéje : Június

 

„Egy a test és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is….
Hogy felkészítse a szenteket szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére.”
Pál Efézusiakhoz írt levele 4,4. és 12.Június hónapban most egybeesik pünkösd ünnepe és az aratás. Bizonyára ez nem véletlen.
Pünkösd Isten Szentlelkének eljövetele, az aratás pedig  a magvetés után a termés begyűjtésének ideje.
Jézus munkálkodott közöttünk a földön, hirdette az örök élet jó hírét, végezte a magvetést, - pünkösdkor a tanítványok pedig végezték az aratást, Jeruzsálemben létrejött az első keresztyén gyülekezet 3000 fővel.
Így lett pünkösd ünnepe a keresztyén egyház születésnapja.

A gyülekezet élete csoda. Péter apostol hirdette az igét Jeruzsálemben és a Szentlélek hatására megtért háromezer ember. Ma is a Lélek építi az egyházat. Mi, keresztyének legfeljebb alázatos szolgák, Jézus munkatársai lehetünk ebben.

Ezt a lelki építkezést gyülekezetépítésnek nevezi a teológia.
Vannak téves elképelések a gyülekezetről.
Pl.: van aki úgy gondolja, hogy a gyülekezet egy piramis, aminek csúcsán a lelkész ül, mint egy kis „pápa”.
Más valaki úgy gondolja, hogy a gyülekezet egy autóbusz, amit a lelkipásztor vezet, és mögötte ülnek az utasok, a gyülekezet tagjai, akik békés biztonságban szunyókálhatnak mögötte.

Ezzel szemben az Efézusi levél azt mondja, hogy az egyház a Krisztus teste, (a kép az emberi test részeire utal) amiben minden egyes tagnak, - pl. láb, kéz, fej, szem megvan a maga külön feladata, de mégis egy egészet képviselnek, együtt működnek egymással. Egészet alkotnak.

A tagokat a Jézusban való közös hit köti össze.

A növekedést pedig Jézus adja.

A gyülekezet építését szolgálja az ének, az imádság, az istentisztelet, az egész közösség.

Az egészet pedig Isten Szentlelke fogja össze.

Amikor pedig a földi történelem véget ér, akkor Jézus gyülekezete már örökre együtt lesz Megváltójával, Jézussal, a mennyben. De ezt az aratást már az angyalok végzik! (Máté evangéliuma 13,39.)

www.000webhost.com