Kazincbarcika - 2019. január. 18.

A hónap igéje : Október

 

„Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!”
Máté evangéliuma 4,17.

 

A megtérés és a bűnbánat szorosan összetartoznak. Ha egy ember megváltoztatja a gondolkodásmódját és elindul a krisztusi élet felé, akkor ezzel ítéletet mond addigi élete felett.

A megtérést a Szentlélek munkálja bennünk. A nagy változást a bűnbánat vezeti be, majd a megtérést a Jézusban való hit követi. A megtérés szükségességét már az ószövetségi próféták (Jeremiás, Ámós) is hirdették, őket követte az Újszövetségben Keresztelő János, majd Jézus.
Egész szolgálatát a megtérés hirdetésével kezdte.
A megtérés egy folyamat: bűnbánat-megtérés-hit-megszentelődés.

Nem emberi döntés van benne, hanem az inkább az engedelmesség tette.
Isten hív az örök életre, Jézus követésére, - a megtérésben erre az isteni hívásra válaszolunk.
A megtérés a krisztuskövetés abc-jében az első betű.
Az ember megtérése mindig radikális és teljes kell, hogy legyen.
Tökéletes példája ennek a jézusi példázat a tékozló fiú megtéréséről (Lukács evangéliuma 15,11-32.). Az elveszett fiú hátat fordít addigi életének és egy egészen új életet kezd, visszatér az atyai házhoz, ahol már várják.

A teológusok a megtérést két képpel is szemléltetik:

1./ Amikor a tevekaravánok eltévednek a sivatagban, és a csoport vezetője észleli, hogy rossz irányba mentek, elkiáltja magát: Súbú! (héber) Térjetek meg, forduljatok vissza!

2./ A másik kép a Jordán folyóban úszó halak magatartását írja le. Úsznak a Jordán folyó édes vizében, (ez a Holt-tengerbe torkollik) s amikor a Holt-tenger végtelenül sós vizébe érnek, egy pillanat alatt megfordulnak, és kiúsznak onnan, különben elpusztulnának.

Megtérés nélkül senki nem juthat a mennyek országába, az örök életbe.

www.000webhost.com