Kazincbarcika - 2019. január. 18.

A hónap igéje : December

 

„Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt”.
Máté evangéliuma 2,1-2.

Karácsony szavunk mögött a latin incarnatus szó áll, ami azt jelenti: testté lett.
Isten emberré lett, - ezt ünnepli a keresztyén világ kétezer év óta karácsonykor.

Jézus hozzánk hasonló emberként járt közöttünk, tanított, csodákat tett, mutatta az Istenhez vezető utat, megbocsátotta a bűneinket.

Istennek ez a tette azt jelenti, hogy mi hiába erőlködünk, küzdünk, - a magunk nagy tudományával soha nem tudnánk eljutni Istenhez. De Jézusban igaz lett a vers sora, amit valahol olvastam: „Fut az Isten az ember után…”

Ennek a ténynek az emberi észt felülhaladó voltára csodálkozzunk rá ezen a mostani karácsonyon.

Jézus egy új Mózesként jelent meg közöttünk, akit Isten elküldött hozzánk, hogy kiszabadítson minket a bűn fogságából, ahogyan Mózes kihozta Izrael népét egykor az egyiptomi rabszolgaságból.

A napkeleti bölcsek pedig királyként tisztelték a megszületett gyermek Jézust Betlehemben.
A néma csillagok nem tudtak beszélni, de a bölcsek igen. Ők valószínűleg babilóniai csillagászok voltak. A „betlehemi csillag”-ról  Paul Schnabel talált 1925-ben egy agyagtáblát, Sipparban, az Eufrátesz folyó mellett, ami leírja a csillagok együttállását. Pontosabban, a Jupiter és a Szaturnusz bolygók együttállását a Halak csillagképében. Innen ered az erős fénye.

Így legyen nekünk is örömünk karácsony ünnepe, amikor Jézusban Isten meglátogatott minket. Ez az isteni látogatás adja meg a mi kis karácsonyi örömeinket 2014-ben.

www.000webhost.com