Kazincbarcika - 2019. január. 18.

A hónap igéje : Február

 

„Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és a Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten mondta: „Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek.”
Pál apostol II. Korintusi levele 6,14-16.

 

Pál apostol a korabeli képet idézi: az ökröket egy fa keretbe fogták be, a kocsi előtt egymás mellett volt a fejük, s így húzták a szekeret és a rá rakott terhet. Ilyen módon tulajdonképpen a házastársak is ilyen „iga-társak”, akik közösen viselik a család terheit, végzik a munkát a családi közösségért. Ahhoz, hogy ez zökkenőmentesen történjen, szükséges, hogy közös értékrendjük, közös hitük legyen. A keresztyén ember számára a pogány emberrel való közösség a felemás iga. Ez problémát, feszültséget okoz, ebben nem lehet békességben élni.
Nem véletlenül nevezte az óegyház a keresztyéneket Krisztus hajója evezős-társainak.

A keresztyén ember Krisztus igáját húzza, és nem szolgál két úrnak.
A pogányok a szabadság világában éltek, aminek lényege a törvénytelenség volt. Ezzel szemben a hívő ember Krisztus igazságában jár.
A Jézussal való közösség világossága nem fér össze a pogány sötétséggel.

A keresztyén templom nem fér össze a pogány bálványimádással.
Isten temploma a Béliállal.
Béliál, héber szó, jelentése gonoszság, pusztító, szétdobáló, Sátán.

Korunkban megjelent az úgynevezett új pogányság.
Sokan úgy gondolják, elavult dolog már a keresztyénség, és kutatják, keresik a népek történetében a megelőző pogány kor bálványisteneit, kultuszait, és próbálják azt megélni, újjáéleszteni.
Veszélyes út ez, nem az örök életbe, hanem a kárhozatba vezethet. Erre figyelmezteti Pál apostol is a korintusi gyülekezetet, amelynek frissen megtért keresztyénei a régi görög pogány vallással kacérkodtak.
Pál figyelmeztetése ma is időszerű, - „ne legyetek hitetlenekkel felemás igában.”

www.000webhost.com