Kazincbarcika - 2018. ​november. 16.

A hónap igéje : Április


A feltámadott Jézus a gyülekezetbe hív

„Ekkor megnyílt a szemük és felismerték a feltámadott Jézust. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz: Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat?  Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük lévőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak.”
Lukács evangéliuma 24,31-34.

 

Két tanítvány megy haza egy Emmaus nevű faluba Jeruzsálemből, ahol utoljára látták Mesterüket, Jézust, a golgotai keresztfán, holtan.
Azt élték át, amit mi is, amikor egy közeli szerettünk temetése után megyünk haza a temetőből, - elveszett minden, értelmetlen az életünk, vége a világnak.
Pedig, - Jézus, akit sirattak, feltámadt. Sőt, útközben beszélgetett is velük. De ők nem ismerték fel.
  De amikor Emmausban felismerték Jézust a kenyér megtöréséről,  „még abban az órában” visszamentek Jeruzsálembe, a megalakult keresztyén gyülekezetbe.
És jól tették, hogy visszamentek, mert vigasztalást csak a gyülekezetben kaphatunk igazán!
Lehet a Feltámadottal találkozni a gyülekezeten kívül is, vannak egyéni Jézus-élményeink. De az ebből fakadó hitet a gyülekezetben lehet megerősíteni, sőt megosztani másokkal!

Ezért hiba az ünnepet, most a húsvétot, szűk körben, a családban ünnepelni.
Kell a gyülekezet nagy közössége is hozzá! Ahol egymás hitét is erősíthetjük.
Az erdő fái nemcsak versenyeznek egymással, ki kapjon több fényt,- hanem erősítik is egymást, neki lehet dőlni a másiknak, hogy tartson, ha vihar van.

Ezért megtartó erejű a gyülekezet közössége. Ott ugyanis, mindig vegyes gyülekezet van együtt. Az egyik templomba járó családnak öröme van, mert gyermekük született, most keresztelték, a másik család egy tagját temette el, és ezért szomorú az életük. Egy harmadik családban friss diplomával most kezdi önálló életét egy fiatal. Nagy reménységgel néznek pályakezdése felé. De mivel mindannyian a feltámadott Jézusban hisznek, tudják erősíteni, támogatni, hordozni egymást!

Így lesz békessége, öröme a hívő embernek a gyülekezetben. Most, ezen a húsvéti ünnepen is.

Egyéni hit-élményeinken osszuk meg a gyülekezettel. Így másokat is erősíthetünk a feltámadott Jézusba vetett hitünkkel. Így lesz ízesebb, tartalmasabb, krisztusibb az életünk, és környezetünk. Erre törekedjünk most, 2015. húsvétján!

000webhost logo