Kazincbarcika - 2019. január. 18.

A hónap igéje : Május

„Lélekkel teli tavasz”

„Amikor eljött a pünkösd napja, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek…Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik.”
Apostolok cselekedetei 2,1-4.

 

Ez a mostani, szép, tavaszi hónap, május nemcsak egy örömteli hónap, a tavasz ünnepe, hanem egyben egy Lélekkel teli tavasz is, - hiszen pünkösd ünnepe is májusra esik.

Pünkösdkor küldte el Isten a Szentlelket a világra, aki bátorít, erőt ad, vezet, az olvasott bibliai igét érthetővé teszi számunkra és ott van a gyülekezetben.

Pünkösd csoda.
Isten csodálatos tervét láthatjuk meg benne.

A Szentlélek eljövetelével egy új korszak kezdődött el a világ életében, így ma a Szentlélek korszakát éljük.
Egy különös ellenpontot látunk a pünkösdi nyelvcsodában.

Az Ószövetségben az eget érő Bábel tornya építésekor a z egy nyelven beszélő emberiség nyelve összezavarodott, nem értették egymást a toronyhoz téglát hozók és a tornyot építő mesterek.
Az első pünkösdkor viszont izraeliek, arabok és föníciaiak mindannyian értették a vezető apostol, Péter prédikációját. Miért? Mert ott a „szinkron-tolmács” Isten Szentlelke volt!

Fontos azt is látnunk, hogy pünkösd megláttatta Izrael népével, a választott néppel, hogy az üdvösség az egész világhoz elérkezett pünkösddel.

Jézus tanítói munkáját nagyobbrészt Izraelben végezte, de a Szentlélek az egész világhoz, minden néphez érkezett.

Ennek nagy, minden népet átfogó keresztyén gyülekezetnek, - Istennek hála, - mi magyarok is tagjai lehetünk!

Ezért adhatunk hálát ebben a szép májusi hónapban Istennek, és kérhetjük, adjon nekünk lelki tavaszt is , hogy magyar népünk szaporodjon az üdvözülőkkel is!

www.000webhost.com