Kazincbarcika - 2019. január. 18.

A hónap igéje : Augusztus

 

„Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Mert inkább vállalta az Isten népével együtt szenvedést, mint a bűn ideig való gyönyörűségét.” Zsidókhoz írt levél 11, 24-25.

 

Úgy tudjuk, hogy a hit világában Isten a senkiket választotta ki, hogy a valamiket megszégyenítse. De itt most egy kivételt látunk, hiszen Mózes magas rangú egyiptomi hivatalnok volt. Mózes valóban „talált gyermek” volt, - akkoriban a fáraó parancsára minden izraeli fiút meg kellett ölni a bábáknak, de Mózest a szülei rejtegették a Nílus partján, és regénybe illő módon, a fáraó lánya találta meg, majd neveltette fel, - így maradt életben. (Abban az időben az izraeliek rabszolgaként éltek Egyiptomban, Mózes is abból a népből származott.)

Rendkívüli képességű ember volt. Később ő vezette ki népét Egyiptomból, - ez volt a híres „exodus”, kivonulás.

Ő hozta le a hegyről, Istentől, a tízparancsolat két kőtábláját. Így formálta meg róla híres szobrát Michelangelo. A szobor Rómában látható.

Mózes írta a 90. zsoltárt, a református ember zsoltárát, énekeskönyvünkben így található: „Tebenned bíztunk eleitől fogva…”

Az ókori Egyiptom minden tudományát ismerte, mégis elnyomott népe mellé állt.
Végül Izrael népének szabadítója lett.

Sorsa igen hasonlít Jézuséhoz. Jézus előképének tarthatjuk. Jézus hatalmasan dolgozott, Jézus volt a megígért Szabadító, de mit kapott érte? Elhagyta mindenki. A keresztre feszítették.
Meghalt a mi bűneinkért.

Mózes 40 évig vándorolt a néppel a pusztában, néha majdnem megkövezték, mégis ő vezette el Izraelt az ígéret földjéig.

Mózes csak másokért élt, és maga Isten temette el.
Életéből azt látjuk, milyen óriási erőforrás a hit!
Mózes, a hitben óriás így tudott közösséget vállalni a hitben törpékkel.
Aki Isten szolgálatába áll, annak szenvednie kell a rábízottakért.
De erőt ad neki a hite!

Mózes, a hit hőse adjon nekünk erőt ehhez!

www.000webhost.com