Kazincbarcika - 2019. január. 18.

A hónap igéje : November

 

„Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Mert inkább vállalta Isten népével együtt a szenvedést, mint a bűn ideig-óráig való gyönyörűségét, mivel többre becsülte Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett.”
Zsidókhoz írt levél  11,24-26.

 

Isten sokszor az alacsony sorsú emberek közül hívja el az ő szolgáit, de Mózesnél kivételt tett. Mózes izraeli származású volt, de Egyiptom második embere lett. – Már maga az élete is csoda, - a fáraó parancsára a bábáknak meg kellett ölni az izraeli megszületett fiúgyermekeket, -de őt szülei elrejtették a Nílus-partján egy kis gyékénykosárban (innen ered a „Mózes-kosár”,) majd a síró gyermeket a fáraó lánya találja meg, fiának fogadja és a legmagasabb egyiptomi nevelést kapja.

Mózes rendkívüli képességű ember volt. Isten akaratát, mint izraeli születésű ember, a nehéz időkben is teljesítette.
Ő írta a 90. zsoltárt. Valaki azt mondta róla, hogy az Ószövetség alakjai közül Mózes hasonlít legjobban Krisztusra.

Isten arra választja ki őt , hogy a rabszolgaságban sínylődő népét kivezesse Egyiptomból. Innen a hasonlóság: Mózes is szabadító, Jézus is Szabadító.
Ő hozza le a hegyről a tízparancsolat két kőtábláját a népnek.

40 éven át ő vezette a Izraelt a Sinai félszigeten az ígéret földjére.

A feladat óriási volt: A nép ugyan kiszabadult, de lelkileg rabszolgák maradtak. Nem volt könnyű Mózes  sorsa, - lázadások, életveszélyes fenyegetések közben történt a kivonulás.

De Mózes nem adta fel, vállalta sorsát. Harcában erőforrása az Istenbe vetett hite volt. Ezért lett a hit hőse.

Mózes búcsúéneke a 90. zsoltár volt. Azt mondják, a virág illata akkor a legerősebb, amikor már a szirmait hullatja. Ezt látjuk a zsoltárban, kiérezni belőle, - már mindent befejezett. Életét foglalja össze ebben a versben: „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.”  (Zsoltárok 90,12.)

Novemberben szeretteink sírjához megyünk, rájuk emlékezünk.

Köszönjük meg őket Istennek.

Erősítsen minket Mózes hite, kitartása, Isten iránti hűsége.

A feltámadott Jézus vigasztaljon minket feltámadásának erejével!

 

 

www.000webhost.com