Kazincbarcika - 2019. január. 18.

Hitmélyítés

 

Álljunk meg egy kicsit és gondolkodjunk el ezen a szón: hitmélyítés.
Ez a hitnek, a Jézusban hívő életnek már egy magasabb osztálya.
Hogyan is kezdődik az Isten felé fordulásunk? Úgy, hogy valaki életének harcai közben (vagy után) megáll, visszatekint, döntéseit, kudarcait újra átgondolja, elemzi.

Vagy egy másik variáció: a jóléttel betelve, annak minden lehetőségét megélve, egyszerre kiégettnek, üresnek érzi magát. Úgy érzi, hogy mindene megvan, de mégis, hiányzik valami az életéből!

A lélektan és a teológia egybehangzóan ezt így mondja: Van a lelkünkben egy úgynevezett „Isten formájú űr.” Egy hely, egy belső, titkos szoba, amit csak Isten tud betölteni.

Azután jön a keresés időszaka. Az ember keresi a helyeket, ahol feltételezi, Istennel találkozhat. Benyit egy római katolikus, evangélikus templomba, felkeres egy református templomot, vagy egy kis felekezet imaházát, keres bibliai tartalmú web-lapokat, lát, tapasztal, mérlegel, latolgat. Talán vesz egy Bibliát is, amit hazavihet, olvashat.

Végül segítséget kér egy tapasztalt keresztyéntől, eljut a döntésig, megtér, elfogadja Jézust Megváltójának, és csatlakozik egy gyülekezethez.
Ez a kiskorú hívő élet korszaka.

Azután átél csodákat, kapja Jézustól hitének igazolását, később már lassan „pofonokat” is, ezek a hit próbái, valódi-e vagy csak puszta lelkesedés volt?
Ezek után pedig keresi azokat a helyeket, lehetőségeket, ahol kezdő hitét tovább mélyítheti.
Ezt nevezzük hitmélyítésnek.

 

A középkorban a lelki életben való elmélyülést misztikának is nevezték.

A lelki elmélyülés előfeltétele a hit Jézus Krisztusban

Kép

Jézus, Isten túl van minden földi fogalmon, de mégis elérhető a Biblia szavaiban, a prédikáció igéjében, az úrvacsora borában és kenyerében.
A hit mélyítését így nevezhetnénk: Jézus kezében elcsendesedni a legegyszerűbb és a legnehezebb.
Néha jó csendes órát tartani.  Ebben a belső elcsendesedésben (Jézus ezt belső szobának nevezi)

 
  1. Minden külső dologtól , a környező világtól a csöndbe térünk, hogy nyugalmat találjunk
  2. Itt minden benső dologtól, minden vágytól a mennyei elcsendesedésbe térünk
  3. Lélekben szelíden követjük a  Szentlélek által adott indítást, gondolatot, arra ráhangolódunk.

Ez így, együtt az égi dolgok forrása.

Egy középkori ima így fogalmazza ezt:

„Ó, Úr Jézus, halld a hangom,
Lelkemben építsd templomod,
Szállásod szívemben légyen,
S vigaszom, örök nyugalmam lészen.”

A hitmélyítéshez szükséges a rendszeres imádság

Kép

Nagyon sokan, a frissen gyülekezettel ismerkedők őszintén elmondják: Szégyellem, elmondani is, de én nem tudok imádkozni. Nem tudok olyan „szépen” imádkozni, mint a többiek, akik már 30-40 éve járnak az istentiszteletre!

A tapasztalat: A nagyon szép imádság nem mindig őszinte imádság!

A legszebb imádság az, amikor valaki elmondja töredezetten a saját egyszerű mondatait, és utána teszi: Ámen.

Néha, amikor minden „összedőlt” körülöttünk, talán csak erre a nagyon tömör imádságra futja az erőnkből: „Uram itt vagyok! Ámen.” Isten ugyanis ismer minket, helyzetünket, érti még a gondolatinkat is.  A 139. zsoltár szerint a szó még a nyelvünkön sincs, még ki se mondtuk, Isten már érti! és válaszol is rá!

A hitmélyítéshez szükség van a rendszeres Biblia-olvasásra is

Kép

Ma már egy okos telefonra letölthetjük a teljes Bibliát, magunkkal vihetjük, olvashatjuk.

A Bibliát nem az értelmünkkel, hanem szívvel kell olvasni. A középkorban ezt bensőséges olvasásnak nevezték. Így mondták: „a szív ringatása”. Luther így fogalmazott: „rágjuk meg”,az igét, lassan, gondolkozva, imádkozva olvassuk.
Arról, amit aznap olvastunk, vezethetünk egy naplót is, melléírva még a dátumot, eseményt is, ami aznap történt. Pl. vizsga előtt, egy műtét előtt, egy komoly döntés előtt, stb.

A hitmélyítéshez elkülönült, csöndes, természetközeli hely is  szükséges

Kép

Egy forgalmas, zajos környezetben nehéz az igére figyelni.
A lelki elmélyülést adó, hitmélyítő konferenciaházak mind erdőben, hegytetőn, vízparton vannak. Itt a csend segít az ige jobb megértésében.

A hitmélyítés eredménye pedig, hogy valami meghal az emberben, elveszíti a jelentőségét és ezzel egy időben kialakul benne valami új, egy új minőség, megújul, erősebb válik a hite.

 

Záró gondolat

Ha valaki hitmélyítő alkalmon vett részt, hazatérve a gyülekezetébe szárnyal. Ez természetes. Öröm lélekben erősödni.

De vigyázzon, megerősödött hite nem jogosítja fel a többiek, a hitben gyengébbek lenézésére.
A hitmélyítés nem jogosít fel senkit – egy mai képpel élve az „XXXL-es „ nagy mellényre.
Sokkal inkább alázatra! A szolgálatra jogosít fel, -ezt végezze, hazatérve, hűségesen.

www.000webhost.com