Kazincbarcika - 2018. december. 14.

Isten megtapasztalása az úton

 

Kép

Izrael népe életéből láthatjuk, hogy Istennel útközben lehet találkozni. Negyven éves pusztai vándorlásuk közben Isten kísérte őket, nappal felhő oszlop éjszaka tűzoszlop formájában. A tízparancsolat két kőtábláját is „útközben” kapják, a Sinai hegynél. Ez nem véletlen!

De az út-motívumot nemcsak az Ószövetségben találjuk meg, gyakran felbukkan az Újszövetségben is.
Jézus halad a kereszt felé menő úton Galileától egészen Jeruzsálemig. Az Atyának való engedelmesség útján halad.
Később az apostolok, Jézus tanítványai mennek az úton Jeruzsálemtől egészen Rómáig, „a föld végső határáig” ahogyan ezt az Apostolok Cselekedetei-ben olvassuk. (1,9.) Ők is egy Jézustól kapott megbízás alapján engedelmeskedtek Istennek. Ezen az úton újabb és újabb istentapasztalásokat szereztek.
Ez érvényes a Biblia nagy alakjaira, - ezt megfigyelhetjük.

De a mi istentapasztalásaink is az úttal vannak kapcsolatban.
Római katolikus testvéreink zarándokútjai is valamilyen módon Isten megtapasztalását szeretnék elérni.
Ha ezeket az utakat végigjárjuk, nem maradunk ugyanazok, mint előtte voltunk. Tapasztalatokat szerzünk, amelyek megváltoztatják az életünket, új belátásokhoz vezetnek.

Amikor Izrael népe útra kel, akkor az üdvösségéért megy, a hitéért halad az úton, útkeresésének középpontjában Isten áll. Az út a perifériától a centrum felé halad.
Isten népének célja az ígéret földje, Isten országa, Jeruzsálem, a Sion. Izrael útjai valamilyen módon mindig az üdvtörténet útjai.

Ahogyan Izrael népe fájdalmak és szenvedések között járta a pusztán átvezető utat, és közben szerzett Isten-élményeket, ugyanígy történik ez az egyes emberrel is.
Mózes, Jézus, és később az egyháztörténetben Assisi Szent Ferenc, Luther, istenkeresésükben fájdalmas támadásoknak voltak kitéve. Agyonhallgatták, üldözték, kínozták őket.
Nekünk, keresztyéneknek mégis bátorítanunk kell az istenkereső embereket. Érdemes ezen az úton haladni, megéri a fáradságot, mert az út végén, - de sokszor már útközben is,- megtalálhatjuk Istent.

Nem véletlen, hogy a modern ember is keresi Istent. Ennek oka ismert, sokan leírták már: úgy vagyunk teremtve, hogy van a lelkünkben egy „Isten formájú űr.” Ezt semmi és senki más, csak egyedül Isten tudja kitölteni.

Az út végigjárása élet-halál kérdés. Az az ember, aki veszi a bátorságot és végigmegy Istent kereső útján, Isten teljességét ismeri meg. Az út nem egyszerű, nem könnyű, nem rövid. Egy egész élet kell hozzá.

Kegyelem és könnyebbség, hogy ezt az utat előttünk Valaki már végigjárta, - Jézus. Sőt, segítséget is ad nekünk szavával: „Én vagyok az út…”  (János evangéliuma 14,6.)

www.000webhost.com