Kazincbarcika - 2018. december. 14.

Ki a kőszikla?

Péter vagy Krisztus?

 

Máté evangéliuma 16,13-20.
Kiemelve: a 16. és 18. vers
16.:Simon Péter megszólalt és így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.
18.:Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.

 

Véget ért a három éves tanítványi iskola, Jézus mellett láthatták csodáit, hallhatták bölcs szavait, közelről figyelhették Mesterük életét.

Jézus pedig szeretné látni hosszú fáradozásának gyümölcsét.

Felteszi nekik a kérdést: Kinek mondanak engem az emberek? Nem az őt hallgató tömeg véleményére volt kíváncsi, hanem ezzel a kérdéssel készítette elő a legnagyobb kijelentést, azt, hogy kicsoda Ő?

Nem elismerést, nem dicséretet várt tanítványaitól, hiszen neki angyalok szolgáltak 40 napos pusztai böjtje után.

A tanítványok különféle válaszokat adnak: Van, aki őt Keresztelő Jánosnak tartja, van aki Illés prófétának, megint más Jeremiás prófétának.

De kinek mondotok engem ti? – szegezi nekik a kérdést.

Ekkor hangzik el Péter nagy vallásétele: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.

A Biblia mindig akkor nevezi Istent élő Istennek, amikor Istent aktívan, cselekvő, teljes hatalmának  gyakorlásában mutatja be.

Péter vallástétele azt jelenti, - Jézus az, akiben maga Isten beszél, cselekszik, testesül meg.

Pétert boldognak nevezi, mert felismerte benne a Messiást.

Péter hitvallása a zsinagóga végét jelenti és egyben az újszövetségi keresztyén gyülekezet kezdetét.

Péter hitvallása fordulat Jézus életében, Izrael történelmében és az emberiség sorsában. Döntően fontos, hogy hogyan fordítjuk a 18. verset.

A helyes fordítás ez lehetne: Te Kéfa (arám szó, jelentése: kő) , görögül petros vagy, azaz egy kődarab vagy, de én a kősziklára (petra) építem fel egyházamat.

Tehát Péter nem az alapkő, nem fundamentum, hanem legfeljebb csak az első kő, aki először ismerte fel, kicsoda Krisztus.

A keresztyén egyház alapja, fundamentuma Krisztus.

Különös módon, a qumráni iratok Ábrahámot, a hívők atyját nevezik így: kőszikla. Bizonyára rendíthetetlen hite miatt. Péterről ez nem mondható el.

Római katolikus testvéreink Pétert nevezik kősziklának, és ezzel, a 18. verssel igazolják a pápaság intézményét, és Péternek adják a kulcsok hatalmát, az oldást és kötést.

Az ige szerint a kulcsok hatalma Jézusé és a gyülekezeté. A kulcs: az ismeret, tanítás, igehirdetés. 

A megkötözés és a feloldozás  nincs kapcsolatban sem a bűnbocsánattal, sem az üdvösséggel.

Bűneink bocsánatát és üdvösségünket egyedül Krisztustól kaphatjuk.

A Krisztusban hívő embernek nincs szüksége papi közvetítőre Isten felé, nekünk Krisztus az egyedüli és egyetlen Közbenjárónk Istenhez. Emberi közvetítő nélkül olvashatjuk a Szentírást és imádságunkban közvetlenül fordulhatunk Krisztushoz.

Összegezve: A Kőszikla Krisztus, a mi Megváltónk. Nekünk, hívő embereknek pedig az a lehetőségünk és feladatunk, hogy mint élő kövek, épüljünk be a Krisztus egyházába.

 

 

 

www.000webhost.com