Kazincbarcika - 2019. január. 18.

Mike Mason:
A gyerekek misztériuma

-Amit a gyermekek tanítanak nekünk-

Különös könyv került a kezembe arról, hogy lehet tanulnunk nemcsak a tudósoktól, íróktól, költőktől, hanem bizony még a gyermekektől is. Az amerikai szerző azt mondja, az egyházban különböző korszakokat találunk. Beszélhetünk a mártírok koráról, a szerzetesek koráról, a zarándokok koráról, Krisztus katonáinak koráról, mai korszakunkat pedig így nevezhetnénk: A gyermek kora. Most, a 21. század elején egyre sötétebb fellegek gyülekeznek földünk felett, ahogy egyre nő a bűn, és ezáltal egyre összetettebb és kimódoltabb formái jelennek meg a gonoszságnak. Ezért a világnak nem a hagyományos keresztyénségre van szüksége, hanem egy megújult keresztyénségre.

Újulnia kell a világnak, ahogyan Jézus mondja: olyanokká kell válnunk, mint a kisgyermekek. De hát nem ezt a szerepet töltik be a gyerekek a Bibliában is? – teszi fel a kérdést a szerző. A gyermekek az újítók, az új területet meghódítók, ők rengetik meg a világot, ők hintik el az új magvakat, ők egy új korszak hírnökei. Hiszen a világ öregszik, megfárad és meghal. Mert nincs meg benne a megújulás képessége. Csupán Isten friss érintése élesztheti újjá. Figyeljük meg, ha Isten valami újat tesz, azt jellemzően egy gyermek révén teszi.

A Biblia tele van gyermekekkel és csecsemőkkel. Isten a maga gyermek-küldötteivel olyan mélyen hat a történelem menetére, ahogyan egyetlen felnőtt sem.

Néhányan talán nevetnek ezen a gondolaton, talán éppen ez az oka annak, hogy az első ilyen gyermek neve Izsák, - magyarul: nevetés. Izsák volt a kegyelem jele, akinek puszta léte is összezavarta az ésszerű elveket, amelyek szerint a világnak működnie kell.

Azután ott volt Mózes. Isten a népe megmentését egy csecsemőn, Mózesen keresztül végezte el. „Hit által rejtegették Mózest születése után három hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek.” (Zsidókhoz írt levél 11,23.) Honnan tudták, hogy ez a gyermek nem hétköznapi? Onnan, hogy kijelentést kaptak, mint a pásztorok és a bölcsek Betlehemben. Egy gyermek – isteni kinyilatkoztatás.
A prófétáknak látomásaik vannak, a nagy prédikátorok Isten szavát hirdetik. De az igazi kijelentések mindig hús-vér formában érkeznek! Minden gyermek Isten újabb képmása, és a gyermekek jönnek és jönnek, mert a világ még nem ragadta meg Isten dicsőségének teljességét.

Ha Isten festő lenne, nem ecsettel és olajfestékkel alkotna, hanem kisbabákkal.
Ha Isten történész lenne, nem királyokkal és hadseregekkel írná le a világ történelmét, hanem gyermekekkel.
Ha Isten prédikátor lenne, nem szavakkal prédikálna, hanem veled és velem, az ő szeretett fiaival és lányaival.

Az Újszövetség úgy kezdődik, hogy minden szem egy gyermekre szegeződik. Jézus az, az Isten Fia. Van abban valami csodálatos és radikális, hogy a világnak egy gyermek felé kell fordulnia megújulásért. Az egyháznak egy gyermekre kell tekintenie, aki megvilágítja számára az utat. Mark Twain mondta, „Sokkal mulatságosabb lenne a világ, ha nyolcvanévesen születnénk, és onnan haladnánk a 18. év felé.” Nem volt mersze ahhoz, hogy kisebb számot mondjon, -lemenjen az első évig.

De lelki életünkben, ahogy T.S.Eliot mondja „A fölfelé út a lefelé út is, az odaút visszaút.”. Maga Isten is így cselekedett, amikor az Örökkévalót pólyába öltöztette. A könyv 26 fejezeten át foglalkozik a szülő-gyermek kapcsolattal. Nem szülői kézikönyv, inkább azoknak szól, akik lélekben szeretnének gyermekké válni, ahogyan Jézus is kéri.

Úgy lehetünk jó szülők, ha növekszünk a gyermeki hitben. A könyv apró kis darabokból áll, vannak benne bibliai gondolatok, a szerző lánya születése óta vezetett naplójának részletei és töprengések. A fejezetek nem egész, hanem fél-fejezetek. Hiszen egy kisgyermek nem azt mondja, hat éves vagyok, hanem pl. hat és féléves. Leányának 12 és féléves koráig tart a könyv.

A szerző szerint a könyv személyes hangvételű, de ugyanakkor egyetemes igazságokat tár fel arról a misztériumról, amely minden gyermekben ott lakik.

Végül néhány fejezetcím kedvcsinálónak:

- Isten hozott a tipegőkorban! (1 és fél év)
- A szörnyű kétévesek (2 év)
- Hogyan vezetnek a gyermekek? (3 év)
- A gyermek Jézus (8 év)
- A generációs sebek gyógyulása (10 év)
- A titkos évek (12 év)
- Örömteli lélek (12 és fél év)

 

A könyv adatlapja
borító
Cím: A gyerekek misztériuma
Szerző(k): Mike Mason
Kiadási adatok: Harmat Kiadó Budapest, 2011. 244 oldal
Ár: 2.900.-Ft
www.000webhost.com