Kazincbarcika - 2019. január. 18.

Pünkösd üzenete

2013. Május.

Jézus ezt mondja tanítványainak: „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt. Nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.”
János evangéliuma 14,15-18.


Jézus búcsúzik tanítványaitól. Lezárult három éves tanítói munkája. Hirdette az örök élet örömhírét, - ezt az örömhírt, jó hírt nevezzük görögül evangéliumnak.

Jézus, a tanítványok tanító Mestere készül a keresztre. Majd következik a feltámadása, és mennybemenetele.

A kis tanítványi seregben ott él a félelem, mi lesz most velünk? Itt maradunk árván, vezető, tanácsadó, tanító nélkül?
Jézus ezért ígéri nekik a Pártfogót, - ez a szó a Szentlelket jelenti. Jézus testben már nem lesz itt velük a földön, de Szentlelkével továbbra is vezeti, tanácsolja, kíséri és védi őket.

A Szentlélek azóta is munkálkodik minden gyülekezet életében, hogy értse az igét, -lefordítja azt a mi egyszerű, hétköznapi, emberi nyelvünkre.
Ötletet ad, hogy hogyan lehet az evangéliumot hirdetni.
Vígasztal, ha a tanítványság keresztjét kell hordoznunk.
Erőt ad a keresztyén, krisztusi élethez.
Egy szóval: Jézust jeleníti meg közöttünk.

Jézus itt maradt közöttünk, - ennek örömét hozza el a pünkösd ünnepe!

www.000webhost.com